Statens Hus P-hus

Statens Hus ligger sentralt i Midtbyen. Innkjøring til huset er fra Erling Skakkesgate.

NB: INGEN ADGANG TIL P-HUSET ETTER STENGETID OG DET VIL IKKE VÆRE MULIG Å HENTE UT BIL.

Vilkår for abonnement

Service

Profesjonell

Lagspill

Resultat