Åpenhetsloven

På denne siden vil Trondheim Parkering AS publisere aktsomhetsvurderinger av vår verdikjede.

I samsvar med åpenhetslovens regler, vil vi offentliggjøre en årlig redegjørelse av utførte aktsomhetsvurderinger på vår nettside. I tillegg vil vi følge opp konkrete forespørsler som er fremmet med bakgrunn i åpenhetsloven, og som gjelder informasjon knyttet til håndtering av faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Henvendelser i denne sammenheng sende til aapenhetsloven@trondheimparkering.no

REDGJØRELSE FOR AKTSOMHETSVURDERING

Service

Profesjonell

Lagspill

Resultat