Klage

Klage

Parkeringsbot

Har du mottatt en parkeringsbot du ønsker å klage på?
Vi trenger da saksnummer og reg. nummeret til bilen dette gjelder. Klikk på knappen under og følg veiledningene.

Send klage

Service

Profesjonell

Lagspill

Resultat