Våre priser

Våre priser

Vi har kategorisert våre priser i følgende grupper:

  • Lading av elbil og ladbar motorvogn
  • Korttidsparkering, Bedriftsparkering
  • Langtidsparkering og leieplasser
  • Bobilparkering
  • Andre produkter og tjenester

Klikk på knappen under for å velge aktuell kategori.

Lading av elbil og ladbar motorvogn.

Parkering- og betalingsvilkår kan være svært varierende fra sted til sted. Vi anbefaler derfor alle parkerende med ladbar motorvogn å være ekstra oppmerksom på skiltene der du parkerer.

Skiltet «Elbil» betyr at kun elbiler kan parkere. Viser skiltet «Ladbar motorvogn» kan både elibiler og ladbare hybridbiler parkere.  Lading som er inkludert i parkeringsavgiften skal være skiltet «mot avgift». På plasser skiltet med «under lading» må bilen være tilkoblet aktiv lading for å parkere.

Korttidsparkering

På de fleste områdene kan du betale med følgende betalingsløsninger

  • SmartPark
  • EasyPark (ved bruk av EasyPark er det 15% påslag i tillegg til parkeringsavgiften)
  • Automat

I våre smarte p-anlegg kan du i tillegg betale med «Pay at home» innen 48 timer etter at du har forlatt anlegget.

Langtidsparkering og leieplasser

I de fleste av våre P-hus kan man kjøpe månedlig abonnement, samt ukeskort. Se vår prisliste for ytterligere informasjon.

Bobilparkering

Bobilparkeringen på Nyhavna er åpen hele året og vi tilbyr også vinterlagring av bobiler her.
Det er totalt 84 bobilplasser på Dora inkludert 32 strømplasser, tømmestasjon og vannuttak er kun for betalende bobiler.

Det er 70 bobilplasser på Lade, strømplasser, tømmestasjon og vannuttak er kun for betalende bobiler.
Betaling kan gjøres på automat, SmartPark eller EasyPark. Bobilparkeringen på Lade er vinterstengt fra november til midten av mars.

Det er ikke mulig med forhåndsbestilling av plass på dette p-området.

Andre produkter og tjenester

Vi påtar oss alt fra rådgiving, utforming av parkeringsløsninger, skiltplaner, oblat-administrasjon, til drift og vedlikehold av områder og utstyr, samt kontroll og håndheving. Uansett oppdrag, ønsker vi god dialog med kundene fra starten, slik at vi får best mulig innsikt i problemstillinger og utfordringer. Vi kommer på befaring for å kunne gi en grundig vurdering av nødvendige tiltak. Når vi i fellesskap har blitt enige om løsningene, arbeider vi raskt og effektivt med å implementere dem.

Prisliste 2023

Privatrettslig parkering kan være skiltet med svarte skilt med hvit P, eller hvite skilt med svart P.

 

Lading av elbil og ladbar motorvogn

Private P-plasser og P-hus kan ha andre vilkår. Følg skiltingen på stedet.
Leüthenhaven P-hus 5,0 pr kwt
Pirbadet P-hus 5,0 pr kwt
Max-bygget 5,0 pr kwt
Sentralbadet P-hus 5,0 pr kwt
Sandgata P-hus 5,0 pr kwt
Heimdal VGS 5,0 pr kwt

 

Korttidsparkering – Privatrettslig gateparkering Korttidstakst
Pr time Maks pr døgn
Dora – Maskinistgata 1 30
Scandic Hotell – p1, p2 og p3 v/ Lerkendal Stadion 36 300
Marienborg 30
Strinda Hageby 10
Trondheim Havn – P21 36
Trondheim Havn – Leiv Eiriksons gate 36
Trondheim Havn – Skansen 30 285
Font Eiendom – Sorgenfriveien 9 Maks 5 t 34
Brøsetveien 164-168 30
Næringsparken – Sluppenveien 13-17 26
Rosenborg Ballklub v/Lerkendal Stadion 34
Grilstadporten 20
Moholt allé/Moholt allmenning 2 34
Falkenborgveien 35C 20 240
Voll Studentby 28 100

 

P-Hus korttidsparkering

Priser 2021 Korttidstakst
Pr. time Maks pr døgn
Leüthenhaven P-hus 34 285
Sentralbadet P-hus 34 285
Pirbadet P-hus 39 295
Brattøra P-hus 36 295
Elgeseter P-hus 34 285
St Olav P-hus 34 285
Øya Helsehus 34 285
Finalebanen P-hus 34 285
Lerkendal P-hus 34 285
Statens hus P-hus 34 285
Sandgata P-hus 34 285
Portalen P-hus 34 285
Torget P-hus 34 285
Trondheimsporten Maks 2 t 34
Peder Falcks veg 31 29 285
Sirkus Shopping 2 t gratis 29 285
Heimdal VGS 12 100
Max-bygget 34 285
City Lade 3 t gratis 22 240
Holtermannsveien 34 275
Lyngården uteparkering 30 270

 

Leieplasser – P-hus og garasjer

Priser pr. mnd Ordinært Beboer Fastplass Ukeskort (må kjøpes i SmartPark)
1 uke 1 195
2 uker 2 000
3 uker 2 670
Leüthenhaven P-hus  2 970,- 1 950,- 4 360,- JA
Sentralbadet P-hus  2 970,-  1 950,- 4 360,-
Sentralbadet MC-parkering 400,- JA
Pirbadet P-hus  3 120,- 4 360,- JA
Elgeseter P-hus  2 500,- 4 360,- JA
Max-bygget 2 300,- 4 360,-
Brattøra P-hus FULLT 3 120,- 4 360,- JA
Finalebanen P-hus FULLT 4 360,- JA
Lerkendal P-hus FULLT 2 970,- 4 360,- JA
Statens hus P-hus 2 970,- 4 360,-
Sandgata P-hus 1 700 1 700 4 360,- JA
Prinsensgate 32  2 690
Ila garasje 1 440
Øvre Møllenberg garasje 1 440
Båhusgata garasje 1 440
Bakklandet garasje 1 800

 

Leieplasser – Gateparkering

Marienborg ROM (Fullt) 880
Holstveita 1 675
Brattørveita 1 675
Øvre Bakklandet 52 1 800
Industrivegen 7   500
Sorgenfrivegen 16    750

Bobilparkering

Bobilparkering Korttidstakst
Pr time Maks pr døgn
Første time kr 58,- 320
Deretter kr 32,- pr time

 

Bobilparkering

Vinterlagring med strøm Pr mnd. 2 100
For sesong, for bobiler inntil 7 meter – uten strøm – 1. oktober tom 15. mars 7 250
For sesong, for bobiler over 7 meter – uten strøm-  1. oktober tom 15. mars 9 350

Andre produkter og tjenester

Adgangskort og tillatelser Takst inkl. mva
Produksjon av kort/papiroblater Pr. stk 180
Nøkkelkort/Keypad p-hus/garasjer Pr. stk 180
Tapt portåpner til garasjer Pr. stk 560
Urskive Pr. stk 0
Skilt Takst inkl. mva Takst eks. mva Makstakst langtidsleie inkl. mva
Skilt på stang/kryssfot/sokkel Pr døgn 180 Pr skilt 3 290
Kjegler/sperrerør mv Pr døgn 55 Pr skilt 505
Sperrebånd min 10 meter (pris pr. 10 m ) Pr. stk 55
”Skilt” plastsekker Pr. stk 55
Tjenester Takst inkl. mva Takst eks. mva Vilkår
Kontrolltjenester inkl. tjenestebil 07.00-17.00 Pr time 1 430 I henhold til bestilling/avtale
Kontrolltjenester inkl. tjenestebil 17.00-21.00 Pr time 2 260 I henhold til bestilling/avtale
Kontrolltjenester inkl. tjenestebil 21.00-07.00 + alle tider lørdager og søndager Pr time 2 860 I henhold til bestilling/avtale
Tekniker/ skiltmontør inkl. tjenestebil Pr time 1 120 I henhold til bestilling/avtale
Mannskap uten bil Pr time 1 020 I henhold til bestilling/avtale
Kundeservice Pr time 1 020 I henhold til bestilling/avtale
Planlegger (skilt og areal) Konsulent/ Rådgiver Pr time 1 430 I henhold til bestilling/avtale
Administrative tjenester Økonomiske tjenester Pr time 1 120 I henhold til bestilling/avtale

Service

Profesjonell

Lagspill

Resultat