Våre priser

Våre priser

Vi har kategorisert våre priser i følgende grupper:

  • Lading av elbil og ladbar motorvogn
  • Korttidsparkering, Bedriftsparkering
  • Langtidsparkering og leieplasser
  • Bobilparkering
  • Andre produkter og tjenester

Klikk på knappen under for å velge aktuell kategori.

Lading av elbil og ladbar motorvogn.

Parkering- og betalingsvilkår kan være svært varierende fra sted til sted. Vi anbefaler derfor alle parkerende med ladbar motorvogn å være ekstra oppmerksom på skiltene der du parkerer.

Skiltet «Elbil» betyr at kun elbiler kan parkere. Viser skiltet «Ladbar motorvogn» kan både elibiler og ladbare hybridbiler parkere.  Lading som er inkludert i parkeringsavgiften skal være skiltet «mot avgift». På plasser skiltet med «under lading» må bilen være tilkoblet aktiv lading for å parkere.

Korttidsparkering

På de fleste områdene kan du betale med følgende betalingsløsninger

  • SmartPark
  • EasyPark (ved bruk av EasyPark er det 15% påslag i tillegg til parkeringsavgiften)
  • Automat

I våre smarte p-anlegg kan du i tillegg betale med «Pay at home» innen 48 timer etter at du har forlatt anlegget.

Langtidsparkering og leieplasser

I de fleste av våre P-hus kan man kjøpe månedlig abonnement, samt ukeskort. Se vår prisliste for ytterligere informasjon.

Bobilparkering

Bobilparkeringen på Nyhavna er åpen hele året og vi tilbyr også vinterlagring av bobiler her.
Det er totalt 84 bobilplasser på Dora inkludert 32 strømplasser, tømmestasjon og vannuttak er kun for betalende bobiler.

Det er 70 bobilplasser på Lade, strømplasser, tømmestasjon og vannuttak er kun for betalende bobiler.
Betaling kan gjøres på automat, SmartPark eller EasyPark.

Det er ikke mulig med forhåndsbestilling av plass på dette p-området.

Andre produkter og tjenester

Vi påtar oss alt fra rådgiving, utforming av parkeringsløsninger, skiltplaner, oblat-administrasjon, til drift og vedlikehold av områder og utstyr, samt kontroll og håndheving. Uansett oppdrag, ønsker vi god dialog med kundene fra starten, slik at vi får best mulig innsikt i problemstillinger og utfordringer. Vi kommer på befaring for å kunne gi en grundig vurdering av nødvendige tiltak. Når vi i fellesskap har blitt enige om løsningene, arbeider vi raskt og effektivt med å implementere dem.

Prisliste 2022

Privatrettslig parkering kan være skiltet med svarte skilt med hvit P, eller hvite skilt med svart P.

 

Lading av elbil og ladbar motorvogn

Private P-plasser og P-hus kan ha andre vilkår. Følg skiltingen på stedet.
Leüthenhaven P-hus 3,0 pr kwt
Pirbadet P-hus 3,0 pr kwt
Max-bygget 1,0 pr kwt

Voll Studentby
16235

Korttidsparkering – Privatrettslig gateparkering Korttidstakst
Pr time Maks pr døgn
Dora – Maskinistgata 1 28
Scandic Hotell – p1, p2 og p3 v/ Lerkendal Stadion 34 300
ROM – Gamle Oslovei 28
Marienborg – v/Ceciliebrua
Trondheim Havn – P21 34
Trondheim Havn – Leiv Eiriksons gate 34
Trondheim Havn – Skansen 28 275
Font Eiendom – Sorgenfriveien 9 Maks 5 t 32
Brøsetveien 164-168 28
Næringsparken – Sluppenveien 13-17 24
Rosenborg Ballklub v/Lerkendal Stadion 32
Grilstadporten 18
Moholt allé/Moholt allmenning 2 32
Falkenborgveien 32 17 235
Falkenborgveien 35C 18 235
Otto Nilsenv 12 28
Voll Studentby 28 100

 

P-Hus korttidsparkering

Priser 2021 Korttidstakst
Pr. time Maks pr døgn
Leüthenhaven P-hus 32 275
Sentralbadet P-hus 32 275
Sentralstasjonen p-anlegg 32 275
Pirbadet P-hus 37 275
Brattøra P-hus 34 275
Elgeseter P-hus 32 275
St Olav P-hus 32 275
Øya Helsehus 32 275
Finalebanen P-hus 32 275
Lerkendal P-hus 32 275
Statens hus P-hus 32 275
Sandgata P-hus 32 275
Portalen P-hus 32 275
Torget P-hus 32 275
Trondheimsporten Maks 2 t 32
Peder Falcks veg 31 17 240
Sirkus Shopping 2 t gratis 22 275
Heimdal VGS 12 100
Max-bygget 32 275
City Lade 3 t gratis 20 240
Holtermannsveien 32 275
Lyngården uteparkering 28 250

 

Leieplasser – P-hus og garasjer

Priser pr. mnd Ordinært Beboer Fastplass Ukeskort
1 uke 1 140
2 uker 1 915
3 uker 2 550
Leüthenhaven P-hus  2 760,- 1 950,- 4 360,- JA
Sentralbadet P-hus  2 760,-  1 950,- 4 360,-
Sentralbadet MC-parkering 350,- JA
Pirbadet P-hus  2 900,- 4 360,- JA
Elgeseter P-hus  FULLT 2 300,- 4 360,- JA
Max-bygget 2 100,- 4 360,-
Brattøra P-hus FULLT 2 900,- 4 360,- JA
Sentralstasjonen p-anlegg 2 760,- 1 250,- JA
Finalebanen P-hus FULLT 4 360,- JA
Lerkendal P-hus FULLT 2 760,- 4 360,- JA
Statens hus P-hus FULLT 2 760,- 4 360,-
Sandgata P-hus 1 700 1 700 4 360,- JA
Prinsensgate 32  2 500
Ila garasje 1 340
Øvre Møllenberg garasje 1 340
Båhusgata garasje 1 340
Bakklandet garasje 1 670

 

Leieplasser – Gateparkering

Marienborg ROM 820
Cecilienborgvegen 2 780
Holstveita 1 560
Brattørveita 1 560
Øvre Bakklandet 52 1 560
Industrivegen 7   500

Bobilparkering

Bobilparkering Korttidstakst
Pr time Maks pr døgn
Første time kr 56,- 310
Deretter kr 30,- pr time

 

Bobilparkering

Vinterlagring med strøm Pr mnd. 2 100
For sesong, for bobiler inntil 7 meter – uten strøm – 1. oktober tom 15. mars 7 250
For sesong, for bobiler over 7 meter – uten strøm-  1. oktober tom 15. mars 9 350

Andre produkter og tjenester

Adgangskort og tillatelser Takst inkl. mva
Produksjon av kort/papiroblater Pr. stk 168
Nøkkelkort/Keypad p-hus/garasjer Pr. stk 168
Tapt portåpner til garasjer Pr. stk 520
Urskive Pr. stk 0
Skilt Takst inkl. mva Takst eks. mva Makstakst langtidsleie inkl. mva Makstakst langtidsleie eks. mva
Skilt på stang/kryssfot/sokkel Pr døgn 158 Pr skilt 3 060 3 000
Kjegler/sperrerør mv Pr døgn 51 Pr skilt 470 460
Sperrebånd min 10 meter (pris pr. 10 m ) Pr. stk 51
”Skilt” plastsekker Pr. stk 51
Tjenester Takst inkl. mva Takst eks. mva Vilkår
Kontrolltjenester inkl. tjenestebil 07.00-17.00 Pr time 1 430 I henhold til bestilling/avtale
Kontrolltjenester inkl. tjenestebil 17.00-21.00 Pr time 2 260 I henhold til bestilling/avtale
Kontrolltjenester inkl. tjenestebil 21.00-07.00 + alle tider lørdager og søndager Pr time 2 860 I henhold til bestilling/avtale
Tekniker/ skiltmontør inkl. tjenestebil Pr time 1 120 I henhold til bestilling/avtale
Mannskap uten bil Pr time 1 020 I henhold til bestilling/avtale
Kundeservice Pr time 1 020 I henhold til bestilling/avtale
Planlegger (skilt og areal) Konsulent/ Rådgiver Pr time 1 430 I henhold til bestilling/avtale
Administrative tjenester Økonomiske tjenester Pr time 1 120 I henhold til bestilling/avtale

Service

Profesjonell

Lagspill

Resultat