Vilkår for abonnement

GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR  ABONNEMENT

Abonnement hos Trondheim Parkering AS verifiseres ved hjelp av nummerskiltgjenkjenning (ANPR) eller ved kontroll av kjøretøyets nummerskilt. Abonnementet er kun gyldig for det kjøretøy som er angitt i parkeringsløsningen. Dersom man benytter et annet kjøretøy enn det som er registrert i abonnementet, vil ikke abonnementet gjelde for dette kjøretøyet, og man vil bli behandlet som andre korttidsparkerende hos Trondheim Parkering AS.

Abonnementet er kun for leietaker og kan ikke fremleies. Tillatelse tildeles av utleier. 

Selv om det er mulig å registrere to biler på avtalen er det kun tillatt å stå med en bil om gangen. Står bil nr 1 parkert i huset/på området må bil nr 2 betale vanlig takst. Det betyr at bil nr 1 må være kjørt ut før bil nr 2 kjører inn

Utleier og leietaker plikter å informere om forhold som kan få konsekvenser for leieforholdet.

Ved større vedlikeholdsprosjekter eller ekstraordinære arrangementer, kan Trondheim Parkering  AS stenge et parkeringsområde helt eller delvis. Det vil tilbys alternativ parkering så langt det lar seg gjøre.

Administrasjon av kundedata som endring av bilnummer er leietakers ansvar.

Kundedata oppbevares og behandles i henhold til gjeldende personvernlovgivning og benyttes til statistiske formål. Kontaktinformasjon kan også gjøres tilgjengelig for andre selskaper som etter avtale med Trondheim Parkering AS forestår kundeundersøkelser, teknisk eller administrativ drift.

Abonnementet er ikke en plassreservasjon og forutsetter ledig plass i anlegget eller parkeringsområdet det abonneres på. 

Abonnementet er løpende, fornyes automatisk ved hver kalendermåned og gjelder fram til det blir sagt opp skriftlig.

Abonnementet har gjensidig oppsigelsesfrist på én -1- kalendermåned regnet fra utløpet av den måneden vi mottar din oppsigelse.

Alle oppsigelser må meldes skriftlig, enten per e-post til post@trondheimparkering.no eller som post. Oppsigelser tas ikke imot per telefon.

Leiepris er i henhold til gjeldende prisliste for p-anlegget. Leiebeløpet kan justeres med 1 måneds skriftlig varsel til leietaker.

Ved for sen betaling gjelder normale rutiner for purring og inkasso og abonnementet kan bli sperret for bruk inntil betaling er mottatt. For gjenåpning av abonnementet må det sendes e-post til post@trondheimparkering.no med dokumentert betaling. Utleier kan bringe avtaleforholdet til umiddelbart opphør ved manglende betaling.

Lagring av personlig utstyr (dekk, rekvisita, sykler etc.) er ikke tillatt i anleggene.

Trondheim Parkering AS er ikke ansvarlig for skade på, eller tyveri av bil, tilbehør eller andre gjenstander som ligger i bilen.

Parkering skal skje i henhold til skilting, merking og regelverk i anlegget for øvrig. 

Service

Profesjonell

Lagspill

Resultat