Max-bygget

Det gamle Max-bygget i Tempevegen 22 er totalrehabilitert, og er et av de mest ambisiøse rehabiliteringsprosjektene som har vært gjennomført i Midt-Norge! Det NYE MAX-bygget framstår som helt nytt! Abonnement kjøpes i SmartPark appen under «Smarte P-anlegg», velg Trondheim videre Abonnement Max- bygget.

Vilkår for abonnement

Service

Profesjonell

Lagspill

Resultat