Brattøra P-hus

Parkeringshuset ligger under Powerhouse og i umiddelbar nærhet til Rockheim, BI og Pirterminalen.
Innkjøring til P-huset skjer fra Nordre avlastningsvei når du kommer kjørende fra havna.

Vilkår for abonnement

Service

Profesjonell

Lagspill

Resultat