Norske kommuner parkerer sine problemer hos oss

Kredinor besluttet i januar 2023 å avvikle avdelingen i Kristiansund, som håndterte parkeringstransaksjoner for mange aktører i Norge.

Trondheim Parkering AS og Ålesund Parkering AS var to av kundene, og hadde hatt et godt samarbeid med Elisabeth Orvang og hennes avdeling gjennom mange år.

Vi så en mulighet til å beholde fagkunnskapen og lokale arbeidsplasser i Kristiansund, ved å etablere Parkeringsservice AS, sammen med Ålesund Parkering AS.

Etter intenst arbeid, startet Parkeringsservice, med Elisabeth som daglig leder og med 3 ansatte fra den tidligere Kredinor avdelingen, 1.juli 2023. Alle ansatte har mellom 10 og 20 års erfaring med arbeid knyttet til reskontro- og betalingsoppfølging, samt klagebehandling av krav fra parkeringsbransjen. 

Deres solide fagkunnskap og kompetanse gjennom mange år i bransjen bidrar til en grunnleggende forståelse for behandling av kontrollsanksjoner, både betalingsoppfølging og klagebehandling, som kommer til uttrykk gjennom vårt fokus og ønske om å etablere gode og effektive løsninger for både mottaker av kontrollsanksjonen og oppdragsgivere. 

Vi er veldig glade for å ha de med på laget!

Service

Profesjonell

Lagspill

Resultat