25 delingsbiler fra Otto på plass i Trondheim

Trondheim er på vei til å bli en ledende bildelingsby, og nå bidrar biler fra Otto til å gjøre tilbudet enda bredere. – Bildeling er bærekraftig, det er fremtidsrettet og det gir et godt mobilitetstilbud til absolutt alle. Vi er derfor veldig glade for å kunne tilby våre delingsbiler til Trondheims befolkning, sier Are Knutsen, daglig leder i bildelingstjenesten Otto.

Bildeling er en økende trend i flere store og mindre byer i Norge og internasjonalt. Bildelingstjenesten fra Otto er allerede på plass i byer som Oslo, Lillehammer, Bodø og Ålesund, og nå er tjenesten også etablert i Trondheim.  

– Vi har gledet oss lenge til å komme i gang i Trondheim, og har stor tro på at dette er et tilbud befolkningen i byen setter stor pris på, sier Are Knutsen.

Otto, som er et selskap etablert av Bertel O. Steen, har nå i alt 25 biler stående lett tilgjengelig flere steder i Trondheim, og mange har allerede gjort sine første bookinger via Otto-appen.

Samarbeid sikrer smart utnyttelse av parkeringskapasitet

I Trondheim samarbeider Otto tett med Trondheim Parkering AS, og felles jobber de aktivt med å etablere lokasjonene og finne ytterligere smarte steder for bildelingstilbudet.

– I tråd med flere byers ambisjon om å redusere biltrafikk i sentrum, blir det stadig færre tilgjengelige parkeringsplasser i bykjernen. Da er det fint å spille på lag med Trondheim Parkering AS som sørger for at parkeringsplassene som våre Otto-biler opptar er hensiktsmessig lokalisert både med tanke på tilgjengelighet og kapasitet, fortsetter Knutsen.

Også for Trondheim Parkering AS er denne typen kompaniskap av stor verdi.

– For oss i Trondheim Parkering AS er det givende å samarbeide med en aktør som Otto. Vi får utnyttet ledig parkeringskapasitet i kommunen på en smart måte som bidrar positivt til miljø og bærekraft, og det syns vi er bra, sier Stian Thorgaard i Trondheim Parkering AS.

Forventer vekst i etterspørsel på delingsbiler

Otto er så langt etablert med 25 biler i Trondheim, men forventer at dette antallet vil vokse i løpet av sommeren og høsten etterhvert som samfunnet åpner opp igjen.

– Vi ser at mange har hjemmekontor, og mange har utsatt helgeturer og andre reiser. Vi står klare til å skalere opp tjenesten vår med et større antall biler i løpet av året i samsvar med etterspørselen, sier Knutsen.

Flere bildelingsselskaper er etablert eller har planer om å etablere seg i Trondheim, og Knutsen tror at det vil føre til at enda flere i Trondheimsregionen vil ta i bruk bildeling som et alternativ til å eie egen bil.

– For miljøet bidrar bildelingstjenester til at det er færre biler på veien, og de bilene som er i trafikk er i stor grad kjøretøy med lave eller ingen utslipp. For mange brukere er det også langt gunstigere økonomisk å bruke en bildelingstjeneste fremfor å eie en bil selv, sier Knutsen.

Tilbud til både næringsliv og innbyggere

I Trondheim vil bildelingstjenesten fra Otto også ha et betydelig fokus mot næringslivet. Otto-biler vil være tilgjengelig i flere kommende og store eiendomsprosjekter som er under utvikling, og Otto samarbeider blant annet allerede med OBOS, Koteng Eiendom og Nordr.

Det å kunne kombinere bruken av bildelingstjenesten til næringslivet og til innbyggere, er noe Otto har gode erfaringer med fra andre steder.

– Ser man på bruken av en privatbil, viser undersøkelser at den benyttes i gjennomsnitt kun 3,2% av tiden den er tilgjengelig. For de fleste firmaene som har en egne biler til disposisjon for ansatte i arbeidstiden, står disse stille på kveldene og i helgene. Med vår bildelingstjeneste legger vi derfor til rette for at bedrifter kan leie tilgang på dagtid, mens innbyggere bruker bilene på kveldstid, forteller Knutsen.

Bildelingstilbudet favner alle

Trondheim har et stort studentmiljø, og Otto har allerede et par lokasjoner i tett tilknytning til studentene. For øvrig er også hele teknologi- og utvikleravdelingen til Otto plassert i Trondheim.

– Vi har siden høsten 2020 tilbudt vår bildelingstjeneste til studentsamfunnet i Trondheim, og sammen med Studentsamskipnaden i Trondheim vil vi satse enda mer målrettet mot studentene og bidra til å gjøre mobiltetshverdagen for dem enklere og bekymringsløs.

– Med det som allerede er satt i gang på bildelingsfronten og med utviklingen vi står foran, tror vi at Trondheim ligger an til å kunne kalle seg en ordentlig bildelingsby i løpet av året, avslutter Knutsen.

Delingsbiler fra Otto er nå tilgjengelig i Skippergata, Kjøpmansgata, Sirkus, Moholt, Sentralbadet og Leutenhaven P-hus i Trondheim.

Service

Profesjonell

Lagspill

Resultat