Valg av sone

Har du på GPS på telefonen din vil appen automatisk velge sone for deg når du parkerer. Er det soner som ligger tett ved siden av hverandre må du selv velge riktig sone.

Har du ikke på GPS vil du få opp en listevisning over alle soner og må bla til du finner riktig sone.

Service

Profesjonell

Lagspill

Resultat