Kjekt å vite

Nyttig informasjon til deg som har fått en elektronisk parkeringstillatelse i SmartOblat.

Registrering av egne biler skjer via SmartOblat: smartoblat.trondheimparkering.no

  • Elektronisk parkeringsoblat til din bil.
  • Endre/ fjerne og legge til kjøretøy (kun registreringsnummer).
  • De registreringsnumre som er grønne har gyldig tillatelse.

Din bedrift, skole, borettslag o.l er ansvarlig for førstegangs registrering av deg som bruker av systemet.

Ingen parkering kan skje på området før gyldig tillatelse er opprettet. Parkering uten gyldig tillatelse kan medføre parkeringsbot.

Service

Profesjonell

Lagspill

Resultat