Hva er Smarte P-anlegg?

Kort fortalt er det en funksjon du kan aktivere i SmartPark appen, som lar deg kjøre rett inn, og ut av et smart P-hus – uten å tenke på betaling.

Du bør likevel følge med om du får push-melding når du kjører inn og ut. Denne viser om du er lest korrekt inn og ut. Det er den parkerendes ansvar at det registrerte betalingskortet er gyldig, har dekning og ikke er sperret. Dersom Tjenesten ikke virker eller er utilgjengelig, er det Kundens ansvar å sørge for betaling på annen måte.

Hvis du aktiverer autotrekk for Smarte P-anlegg, vil kamera kjenne igjen registreringsnummeret ditt, og parkering starter automatisk i appen. Betalingen trekkes direkte fra kredittkortet som er registrert som hovedkort i appen når du kjører ut igjen

Dersom man velger å starte parkeringen manuelt i appen for en parkering i et Smart p-anlegg, og ikke setter tilstrekkelig parkeringstid – enten om man starter parkeringen for sent eller setter for kort parkeringstid – vil man bli fakturert for restbeløpet inkludert et fakturagebyr

NB! Det er kun 1 gratisperiode pr døgn i de anleggene som har gratisperioder.

Service

Profesjonell

Lagspill

Resultat