Andre tjenester

Andre produkter og tjenester

Vi påtar oss alt fra rådgiving, utforming av parkeringsløsninger, skiltplaner, oblat-administrasjon, til drift og vedlikehold av områder og utstyr, samt kontroll og håndheving. Uansett oppdrag, ønsker vi god dialog med kundene fra starten, slik at vi får best mulig innsikt i problemstillinger og utfordringer. Vi kommer på befaring for å kunne gi en grundig vurdering av nødvendige tiltak. Når vi i fellesskap har blitt enige om løsningene, arbeider vi raskt og effektivt med å implementere dem.

Service

Profesjonell

Lagspill

Resultat