Strinda Videregående skole

Strinda videregående skole er plassert ved Tyholt i Trondheim kommune.

Service

Profesjonell

Lagspill

Resultat