Sit – Herman Krags veg

Moholt studentby er Trondheims største studentby, og er kjent for et stort, sosialt og internasjonalt miljø. Studentbyen ligger i gang- og sykkelavstand fra NTNU Dragvoll og Gløshaugen, og den er like i nærheten av NTNUs campus på Moholt. Det er et begrenset antall regulerte parkeringsplasser tilgjengelige

Service

Profesjonell

Lagspill

Resultat