Sit – Karinelund Studentby

Karinelund ligger like i nærheten av NTNUs campus på Moholt. 
Det er et begrenset antall regulerte parkeringsplasser tilgjengelige

Service

Profesjonell

Lagspill

Resultat