Mellomila 56

Næringslokaler eid av Koteng Eiendom. Lokalene ligger i den gamle Spikerfabrikken på Ilsvika, Mellomila 56.

Service

Profesjonell

Lagspill

Resultat