Malvik Videregående skole

Parkering skjer på oppmerket parkeringsplass.

Skolen disponerer et mindre antall parkeringsplasser. Vi har i tillegg 3 korttidsplasser (parkering på inntil 30 minutter), 4 plasser til gjester (bl.a. for besøkende til hudpleien) samt noen handicapplasser.
Alle ansatte/besøkende som skal benytte parkeringsplass, må registrere sitt bilnummer (enten i ekspedisjonen eller hudpleien). 

Service

Profesjonell

Lagspill

Resultat