Lyngården

Lyngården er signalbygget du ser fra Omkjøringsvegen. Skal du besøke et selskap som holder til på Lyngården, finner du en stor utendørs parkering på framsiden av huset. Den kan benyttes av alle korttidsparkerende – også de som ikke har ærend på huset. Godt utgangspunkt for tur i parkområdet på Moholt

Service

Profesjonell

Lagspill

Resultat