Holtermannsveien 1-13

Holtermanns veg 1-13 er en sentralt bygg i Trondheim med tanke på både kollektivtrafikk og gang-/ sykkelforbindelser, og har i tillegg en unik nærhet til kunnskapsinstitusjonene NTNU, St. Olavs hospital og Sintef. Du finner Skatteetaten og Sykehusbygg her.

Service

Profesjonell

Lagspill

Resultat