Vi får flere ben å stå på!

I 2023 kom vi i kontakt med et godt etablert selskap, som holder til på Østlandet. Dette viste seg å være et godt samarbeid, og høsten 2023 kjøpte vi P-Norge.

Dette gjør det enklere for oss å etablere oss på Østlandet, og med 15 år på baken fikk vi flere på laget som kan faget sitt.

Våre to firmaer på Østlandet jobber tett sammen, og vil etter hvert bli et felles selskap.

P-Norge består av 5 heltidsansatte, og har jobbet etter verdiene åpne, tilpasningsdyktig og kunnskapsrike. Dette harmonerte med våre verdier, og la et godt grunnlag for videre samarbeid.

Vi har etablert oss som en serviceinnstilt og profesjonell aktør innen parkering i Trondheim og omegn. Med høy markedsandel i Trondheim, kom vi inn på tanken om å tilby våre tjenester i resten av landet også. Ideen ble luftet med våre eiere, og de var positive til nytenkningen. Dermed ble Radig AS etablert, og to ansatte var på plass i Oslo fra 01.03.2023.

Et trøndersk firma, må jo ha et trøndersk navn 😊

Radig er allerede i gang med noen områder, og har blitt en viktig underleverandør når vi leverer anbud utenfor Trondheim. Blant annet NTNU Campus Gjøvik kontrolleres av Radig AS.

Målet er at dette skal bli en ny nasjonal aktør, og vi gleder oss til å følge utviklingen!

Service

Profesjonell

Lagspill

Resultat