Telling på Leuthenhaven

Vi har nå installert tellesystem i Leuthenhaven P-hus. Dette betyr at du kan se hvor mange ledige plasser det er i parkeringshuset før du kjører inn. Når du kjører ned i huset kan du også se hvor mange ledige plasser det er på hvert plan.

Service

Profesjonell

Lagspill

Resultat