Sirkus kundeklubb

Oppstart 3. juni:
Sirkus har 2 timer gratis parkering*

* Gjelder for medlemmer av Sirkus sin kundeklubb og som benytter SmartPark app.

For de som ikke er medlem i Sirkus sin kundeklubb er det 1 time gratis parkering.

Man må aktivere avtalen Sirkus kundeklubb i SmartPark appen for å få to timer gratis.

Deretter kr 35 pr. time (maks pris pr døgn: 300 kr).

De som ikke er medlem i kundeklubben men som melder seg inn når de er på senteret, vil få medlemsfordelen neste gang de parkerer.

Du kan også betale med EasyPark app eller i automat i P1 på senteret. Ved bruk av EasyPark er det 15% påslag i tillegg til parkeringsavgiften. Velger du å betale i automat eller med EasyPark, får man ikke medlemstilbudet.

Smart P-anlegg fungerer slik:
Din bil blir registrert ved inn og utkjøring av kamera som leser bilnummeret.
Parkerer du over 1 time så må du enten ha registrert deg i SmartPark app eller du kan betale i p-automaten ved å legge inn ditt reg.nr. Du kan alternativt registrere din betaling innen 48 timer på www.trondheimparkering.no. Hvis du ikke gjør noen av delene så får du tilsendt faktura i posten.

Service

Profesjonell

Lagspill

Resultat