OPPGRADERT FLÅTELØSNING 

Vi er glade for å meddele at vi har fått på plass en etterlengtet oppgradering av flåteløsningen vår! Flåteløsningen fungerer i våre smarte p-anlegg. 

Bedriften velger antall plasser som skal inngå i flåteløsningen. For eksempel kan de ha 10 plasser, mens de har 70 ansatte-parkeringstillatelser. De 10 første innkjørte kjøretøyene i ANPR- anlegget, registreres på flåten, og blir koblet til abonnementet. Mens kjøretøy nummer 11 og de resterende, vil bli belastet ordinærtakst.  

Den nye oppdateringen på flåteløsningen gjør at dersom noen på flåten kjører ut, slik at det blir ledig plass, rykker neste i systemet inn på flåten. Den parkerende får da varsel om dette fra SmartPark-appen. Vedkommende må da betale for parkeringen, frem til tidspunktet den fikk plass på flåten. 

Service

Profesjonell

Lagspill

Resultat