Ola Frostsveg – endring i parkering

Høsten 2022 skal det begynne å bygges ved Ola Frosts veg. Det skal bygges en boligblokk på 17 etasjer og en parkeringskjeller som frigjør plass på bakkeplan. Dette medfører i første omgang at den minste parkeringsplassen, den mellom Ola Frosts veg 2 og 4, blir stengt da den vil bli brukt til anleggstrafikk.

Fra 1. november blir det tilrettelagt ny parkeringsplass i Valøyvegen 9 (se bilde under) som dere da skal benytte. Den største parkeringsplassen som dere forhåpentligvis benytter i dag må vi prioritere til våre leietakere som bor i Ola Frosts veg.

Skulle det bli noen endringer vil ny informasjon sendes ut.

Service

Profesjonell

Lagspill

Resultat