Nye områder

I løpet av høsten 2023 og hittil i 2024 har vi fått avtaler på mange nye områder i Trondheim og omegn! 

Høsten 2023

NTNU: 

Vi vant anbudet ved NTNU, og regulerer nå alle plassene til NTNU i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Her har vi satt opp system for ansatte og besøksparkering, samt søknadssystem for nærparkering for de med helseutfordringer.  

Gerhard Schønings skole 

11 reserverte plasser ved Gerhard Schønings skole, hvor vi har satt opp regulering mot gyldig elektronisk tillatelse.  

City Lade ansatteparkering 

City Lade har et eget område til de ansatte. Her har det vært mye fremmedparkering, og de har derfor valgt å regulere området med gyldig elektronisk tillatelse, slik at kun de ansatte kan parkere her. 

Trondheim Tinghus 

Tinghusplassen er et område i Midtbyen, som har blitt populært for andre enn ansatte. De ønsker kontroll på hvem som parkerer der, og hindre at andre enn ansatte benytter deres p-plasser. Her er det derfor regulert med mot gyldig elektronisk tillatelse. 

Osloveien 129 – Bane NOR 

På grunn av ombygging på Marienborg og begrenset parkeringskapasitet har Bane NOR valgt å regulere Osloveien 129 til parkering kun for ansatte, mot avgift. 

Jakobslivegen 1 

Dette er et område hvor grunneier har hatt utfordringer pga. bussholdeplass i nærheten. Det har også blitt endret bruken av bygget, og det er forventet større pågang. Området er regulert med mot avgift, hvor de 2 første timene er gratis, dersom man har trukket billett/startet parkering i appen. 

Husfliden Stjørdal 

Grunneier var ikke fornøyd med tidligere parkeringsoperatør, og kontaktet derfor oss. Vi fikk raskt regulert området med mot avgift. Dette er et p-område med mye korttidsparkering.  

Teknostallen 

Dette er et anbud fra KLP Eiendom, som vi vant. Her er det etablert p-hus i p-hus, med smart p-anlegg. I Teknostallen er det avgiftsparkering, med plasser til gjester ved TOV. Innenfor Teknostallen er en port inn til Abels hus. I Abels hus er det parkering for leietakerne i bygget, og kun plasser for ansatte med gyldig avtale. Porten går kun opp dersom man har en gyldig avtale, og hvis noen klarer å snike seg inn der uten dette, vil man bli belastet en straffetakst.  

Tempe idrettsanlegg 

Nidelv Idrettslag var plaget med mye fremmedparkering, spesielt på dagtid. Derfor ble området regulert med mot gyldig tillatelse. 

Hittil i 2024 

Pirsenteret 

EC Dahls Eiendom ønsket å forbedre parkeringsløsningen for sine leietakere. Her er det to p-hus under byggene som kun er tilgjengelig for leietakerne. Vi har gjort anlegget til et smart p-hus, med portstyring. Uvedkommende vil bli belastet straffetakst. 

Kongens gate 87 

Her ønsket Entra regulering av parkeringsplassene utenfor bygget. Det er nå tilgjengelig for leie av abonnement på dette området. Disse kjøpes enkelt via SmartPark-appen. 

Sintef 

Sintef kom i gang med kontroll og håndheving av sine områder i februar. I løpet av 2024 skal disse bli smarte p-anlegg.  

Vennatrøgruppen 

Vi er heldige som har fått på plass en rammeavtale med Vennatrøgruppen om deres parkeringsregulering. I den forbindelse blir det i løpet av første halvåret 2024 etablert 5 nye smarte p-anlegg på Stjørdal. 

Service

Profesjonell

Lagspill

Resultat