Klage

Dersom du har fått en ileggelse uten å ha brutt vilkårene for parkering kan du sende oss en klage via klageskjemaet her på nettsiden. Her vil du også få veiledning i regelverket som gjelder for den ileggelsen du ønsker å klage på. 

Service

Profesjonell

Lagspill

Resultat