Jeg har startet parkeringen manuelt via SmartPark-appen, men har fortsatt fått en faktura.

Årsaken til at du har fått en faktura kan være at du har startet parkeringen for lenge etter du ble registrert inn i P-anlegget eller at du avsluttet parkering for tidlig.

For parkering i Smarte P-anlegg så skal man uansett IKKE starte parkeringen manuelt. Man må ha en autotrekk-avtale hvis man ønsker å betale med SmartPark-appen, hvis ikke må man betale på andre måter. 

Service

Profesjonell

Lagspill

Resultat