Jeg har mottatt faktura eller blitt belastet for parkering, men har ikke parkert på dette stedet.

Av og til kan det skje feil i forbindelse med registrering av registreringsnummeret ved innkjøring av våre P-anlegg da kameraet kan lese registreringsnummeret som et annet registreringsnummer. Dette i forbindelse med at skruene på skiltet har rustet veldig mye eller at skiltet er skittent.

Service

Profesjonell

Lagspill

Resultat