Jeg har lagt inn feil registreringsnummer på autotrekk-avtalen i SmartPark-app, og har mottatt faktura.

Bruker er selv ansvarlig for å legge inn korrekt registriengsnummer i autotrekk-avtalen.

Service

Profesjonell

Lagspill

Resultat