Hva er en «Parkering forbudt sone»?

Det er et skilt som angir at det er parkering forbudt innenfor en sone (et område). Skiltet er plassert ved alle lovlige innkjøringsveier, og gjelder til det blir opphevet av et skilt «slutt på parkeringssone». Det er derfor ikke satt opp skilt på de enkelte gatestrekningene innenfor sonen.

Service

Profesjonell

Lagspill

Resultat