Hva er administrasjonsgebyret og hvorfor påløper dette?

Administrasjonsgebyret er pr. dags dato kr 39 for fakturaer som er sendt fra Kredinor. Fakturaer sendt direkte fra Trondheim Parkering AS er pr. dags dato kr. 50.

Det påløper administrasjonsgebyr for utsending av papirfaktura fordi selve jobben, materialene og porto må dekkes.

Service

Profesjonell

Lagspill

Resultat