Kort

Automaten krever inntasting av kjennemerke ved kjøp av parkeringstid. Kortet settes i kortleser, og parkeringstid velges ved å bruke pluss- og minustegnene på automaten. Når betaling er utført, lagres den elektroniske billetten, og kjøpet er gyldig umiddelbart.

Service

Profesjonell

Lagspill

Resultat