Håndheving og ileggelser

Hva er forskjellen på tilleggsavgift, parkeringsgebyr og kontrollavgift?

Tilleggsavgift ilegges om du står på en lovlig offentlig parkeringsplass, men har stått ut over tiden, eller står ulovlig. Parkeringsgebyr gis når trafikkreglene eller skiltforskriften brytes. Kontrollavgift gis dersom du bryter vilkårene på en privatrettslig regulert parkeringsplass.

Må jeg betale selv om jeg klager på en ileggelse?

Fikk du ileggelsen på en offentlig parkeringsplass (tilleggsavgift eller parkeringsgebyr) opprettholdes betalingsfristen på tre uker, selv om du leverer klage. Betaling etter fristen medfører en forhøyelse på 50%. Dersom klagen får medhold, vil det innbetalte beløp tilbakeføres. På privatrettslig parkering (kontrollavgift) vil betalingsfristen utsettes dersom du klager.

SmartPark

Hva er SmartPark?

SmartPark er en betalingsapplikasjon for betaling av parkeringsavgift på offentlig gate i Trondheim. Den kan også benyttes på noen flere områder og du er derfor nødt til å velge sone i appen.

Appen kan lastes ned på google play og app store.

På hvilke mobiler kan jeg laste ned SmartPark?

For de med android lastes appen ned på google play og for de med Iphone lastes den ned på apple store.

Vi har dessverre ikke utviklet appen for bruk på windows.

Kan jeg benytte SmartPark med Windows mobil?

Nei, desverre. Det er kun Android og IOS man kan benytte SmartPark.

Smarte P-hus

Hva er Smarte P-hus

Smarte P-hus er en betalingsløsning i p-hus og du må registrere deg som bruker i SmartPark appen vår.

Etter at du har registrert din bil og betalingskort, kan du kjøre inn og ut av parkeringshuset og betalingen skjer automatisk.

Når du kjører mot parkeringsbommen i p-huset, vil ditt bilnummer bli scannet av et kamera og bommen vil deretter åpne seg automatisk. du får da en pushmelding på din telefon og en parkeringsbillett i SmartPark appen.

Etter utkjøring vil du få kvittering i appen. Kvittering kan også sendes på e-post via appen.

I Hvilke p-hus kan jeg benytte Smarte p-hus?

I Trondheim er det 6 p-hus du kan benytte denne betalingsløsningen:

  • Leüthenhaven P-hus
  • Sentralbadet P-hus
  • Finalebanen P-hus
  • St. Olav P-hus
  • Brattøra P-hus
  • Pirbadet P-hus

Generelle spørsmål om parkering

Hva er forskjellen på offentlig og privat parkeringsregulering?

Offentlig parkeringsregulering reguleres av vegtrafikkloven, trafikkreglene, parkeringsforskriften, skiltforskriften og forskrift om parkering for forflytningshemmede. Reguleringen og håndhevingen har således hjemmel i lov. Reguleringen skal ivareta allmenhetens behov for parkering og hensynene bak reguleringen er trafikksikkerhet, trafikkavvikling og miljø. I loven og forskriftene er mange detaljer regulert. De offentlige skiltene har en bestemt utforming og en fast betydning.

Privat parkeringsregulering har sin hjemmel i avtalen som inngås mellom bilfører og parkeringsoperatøren. Avtalen inngås ved at parkeringsoperatøren oppstiller sine vilkår for parkering på skiltene på parkeringsområdet, og vilkårene aksepteres ved at bilfører hensetter motorvognen på området. Det inngås på denne måten en såkalt “realavtale”. Privat parkeringsregulering er ikke lovregulert, men standardvilkårenes korte og lange versjon oppstiller vilkår for fører og parkeringsoperatøren. Disse vilkårene er utarbeidet av Forbrukerombudet og Norpark og er bindende for Norparks medlemmer som driver privatrettslig parkeringsregulering.

Hva er en parkering?

En parkering er:

"Enhver hensetting av kjøretøy, selv om føreren ikke forlater det. Unntatt er kortest mulig stans for av- eller påstigning eller av- eller pålessing".

Hva er en «Parkering forbudt sone»?

Det er et skilt som angir at det er parkering forbudt innenfor en sone (et område). Skiltet er plassert ved alle lovlige innkjøringsveier, og gjelder til det blir opphevet av et skilt "slutt på parkeringssone". Det er derfor ikke satt opp skilt på de enkelte gatestrekningene innenfor sonen.

Kan jeg parkere utenfor asfaltkanten eller i grøfta når det er satt opp skilt «Parkering forbudt»?

Nei. Skiltet gjelder på hele vegens «konstruksjon» og parkeringsforbudet gjelder derfor også på vegskulder og grøft.

Kan jeg parkere så lenge jeg vil med en uregistrert motorvogn på offentlig veg?

Nei. Man kan stå med uregistrert motorvogn på offentlig veg i 14 dager. Etter 14 dager må motorvognen fjernes.

Hvor langt gjelder et parkeringsregulerende skilt?

Et parkeringsregulerende skilt gjelder fra der det er oppsatt og i kjøreretningen på den siden av vegen det er oppsatt. Skiltet blir opphevet i kryss eller av annet parkeringsregulerende skilt.

Hvor nært et gangfelt er det lov å parkere?

Det er forbudt å stanse på gangfelt eller nærmere enn 5 meter foran gangfelt.

Kan jeg parkere på en bussholdeplass?

Det er ikke tillatt å parkere nærmere enn 20 meter fra offentlig trafikkskilt for bussholdeplass. Det er imidlertid tillatt med av- eller påstigning når den ikke er til hinder for bussen. Av- og pålessing av varer er ikke tillatt på en bussholdeplass.

Hvor nært et veikryss kan man parkere?

Det er forbudt å stanse i veikryss eller nærmere enn 5 m fra veikryss. Avstanden regnes fra det punktet hvor fortauskanten, kantlinjen eller veikanten begynner å runde.