Håndheving og ileggelser

Hvilke regelverk gjelder?

Det er mange lover å forskrifter som omfatter parkering. De viktigste finner du samlet her på Norpark sine hjemmesider.

Hva er forskjellen på de ulike bøtene?

Du kan bli ilagt kontrollsanksjon, parkeringsgebyr, miljøgebyr eller tilleggsgebyr for piggdekk. Disse er hjemlet i ulike lover og forskrifter. Alvorlighetsgraden av overtredelsen avgjør størrelsen på ileggelsen.

Parkeringsbot
Hvis du parkerer på gratisparkering med tidsbegrensing og ikke har synlig urskive eller billett, blir du ilagt mildeste kontrollsanksjon på kr. 300. Det samme gjelder om du står på en reservert parkering, du ikke har tillatelse til å parkere på (f.eks for kunder eller ansatte). Dersom du ikke har betalt, eller har parkert lengre enn tillatt vil kontrollsanksjonen være kr 600. Parkerer du for eksempel på parkering forbudt, stans forbudt eller plass reservert for forflytningshemmede vil ileggelsen være på kr 900. Full oversikt over gjeldende regelverk finner du på Norpark sine nettsider.

Miljøgebyr
Trondheim parkering har ansvaret for å håndheve de delene av politivedtekten i Trondheim som omhandler forsøpling, strøing og brøyting av offentlige steder. Ved brudd på vedtekten blir du ilagt et miljøgebyr fra kr 500 og opp til kr 5000.

Piggdekk
Hvis du kjører med piggdekk i Trondheim i piggdekksesongen, uten å ha betalt piggdekkgebyr, vil du ved kontroll bli ilagt et tilleggsgebyr. Tilleggsgebyret er på kr. 750.


Hvordan klager jeg på bota?

Dersom du har fått en ileggelse uten å ha brutt vilkårene for parkering kan du sende oss en klage via klageskjemaet her på nettsiden. Her vil du også få veiledning i regelverket som gjelder for den ileggelsen du ønsker å klage på. Vi gjør oppmerksom på at det må påberegnes inntil 8 uker saksbehandlingstid.

Må jeg betale selv om jeg klager på en ileggelse?

På parkeringsgebyr vil betalingsfristen på tre uker opprettholdes selv om du leverer klage. Betaling etter fristen medfører en forhøyelse på 50%. Dersom klagen får medhold, vil det innbetalte beløp tilbakeføres. Ved klage på kontrollsanksjon må du ikke betale før klagesaken er ferdigbehandlet.

SmartPark og Smarte P-hus

Hva er SmartPark?

SmartPark er en app du kan bruke til å betale parkeringsavgift. Appen kan brukes på all offentlig parkering (Blå skilt) i Trondheim. SmartPark kan også brukes på Sentralstasjonen og NTNU sine områder, men det er viktig å være oppmerksom på at du må velge riktig sone inne i appen. Vi jobber med å utvide funksjonen så SmartPark kan brukes på flere plasser.

SmartPark kan lastes ned på google play og app store.

På hvilke mobiler kan jeg laste ned SmartPark?

For de med Android lastes appen ned på Google play og for de med iPhone lastes den ned på apple store. Vi har dessverre ikke utviklet appen for bruk på Windows.

Hvorfor har jeg fått bot, selv om jeg har betalt med SmartPark?

Det er flere mulige grunner til at du har fått en ileggelse, selv om du har betalt for parkeringen med SmartPark – og det kan være greit å kontrollere disse før du evt. sender inn en klage.

  • Har du brukt SmartPark på et privatrettslig område, som ikke har SmartPark som betalingmetode? Da vil ikke parkeringen regnes som betalt.
  • Har du parkert på riktig område, men valgt feil sone i appen?
  • Har du registrert flere kjøretøy i appen og betalt for feil bil?
  • Har parkeringstiden gått ut før du kom deg tilbake til bilen?
  • Betaling kontrolleres mot registreringsnummeret ditt. Kan du ha lagt inn feil nummer i appen?

P-Hus

Hvordan betaler jeg i et P-hus

De fleste P-hus har bom ved inn og utkjøring, og det er flere måter å betale på:

  • Betal på automat. Disse finner du ofte ved inngangen til P-huset.
  • Betal ved utkjøring. Når du kommer til utkjøringsbommen kan du sette inn billetten og deretter følge anvisning for kortbetaling i displayet.
  • Mobilbetaling. Her er det ulike regler som gjelder. I noen av P-husene kan du bruke SmartPark som betalingsmiddel. Se gjeldende info på området eller les mer hvert enkelt P-hus her

P-huset er stengt. Hvordan kommer jeg meg inn og henter bilen?

Skal du hente bilen etter stengetid er det mulig å komme inn i de fleste P-hus ved hjelp av koden som står på billetten din. Har du betalt med Smarte P-hus finner du billetten i SmartPark appen.
Tast inn koden på kodelåsen ved inngangen for å åpne døren.

NB! Noen av P-husene lar deg ikke komme inn og hente bilen utenom åpningstid. Dette gjelder Elgeseter P-hus, Statens hus og Lerkendal P-hus. For å hente bilen må du komme tilbake i P-husets ordinære åpningstid. Evt tilkalling av sikkerhetstjeneste for åpning vil bli fakturert.

Kan jeg leie plass i P-hus?

Det kan du. Det fins både ukeskort, månedsabonnement og beboeravtaler. Se gjerne prislisten for mer info om hvor det gjelder og hva det koster.

Generelle spørsmål om parkering

Hva er en parkering?

Den juridiske definisjonen på en parkering er:

"Enhver hensetting av kjøretøy, selv om føreren ikke forlater det. Unntatt er kortest mulig stans for av- eller påstigning eller av- eller pålessing".

Hva er forskjellen på offentlig og privat parkeringsregulering?

Skilt
Fra 01.01.17 kom det en ny parkeringsforskrift som skaper mer likhet mellom privat og offentlig vilkårsparkering. Den enkleste måten å se om du er på et offentlig eller privat område er å se på skiltene. De offentlige skiltene har en bestemt utforming og en fast betydning og skiltes alltid med hvit P på blå bunn. På privatrettslige områder kan skiltene variere. Trondheim Parkering har svarte skilt med hvit tekst på sine private områder, men andre parkeringsselskap kan ha benyttet andre farger.

Skiltendringer i 2017
Den nye parkeringsforskriften medfører flere store endringer. Mange privatrettslige vilkårsplasser for allmenheten skal nå skiltes om til hvite skilt med sort P, mens andre fortsetter å ha de svarte skiltene. I en overgangsfase frem til 2018 vil det kunne være en kombinasjon de ulike skiltene, men uavhengig av farge er det viktig å gjøre seg kjent med vilkårene akkurat der du er. Dette skal være skiltet ved innkjøringen til området.


Lovverk
Parkering reguleres av vegtrafikkloven, trafikkreglene, Forskrift om offentlig parkeringsgebyr, skiltforskriften og forskrift om parkering for forflytningshemmede og den nye den nye parkeringsforskriften. Reguleringen skal ivareta allmenhetens behov for parkering og hensynene bak reguleringen er trafikksikkerhet, trafikkavvikling og miljø. I loven og forskriftene er mange detaljer regulert.

Særskilt om private parkeringsplasser
Privat parkeringsregulering har sin hjemmel i avtalen som inngås mellom bilfører og parkeringsoperatøren. Avtalen inngås ved at parkeringsoperatøren oppstiller sine vilkår for parkering på skiltene på parkeringsområdet, og vilkårene aksepteres ved at bilfører hensetter motorvognen på området. Det inngås på denne måten en såkalt “realavtale”.

Er det gratis å parkere på søndager?

Det kommer helt an på hvor du parkerer. I midtbyen er det (pr. 01.01.17) parkeringsavgift 8-20 på hverdager og 8-15 på lørdager. Utenom disse tidene kan du parkere gratis, men vær oppmerksom på at det fins unntak og reguleringen kan endres med bare 24 timers varsel, så gjør deg kjent med reglene akkurat der du parkerer. Underskiltene på hvert område viser tydelig hva som gjelder akkurat der du står. Søndager er som regel markert med rød tekst - som på skiltet under.


Hva er en «Parkering forbudt sone»?

Det er et skilt som angir at det er parkering forbudt innenfor en sone (et område). Skiltet er plassert ved alle lovlige innkjøringsveier, og gjelder til det blir opphevet av et skilt "slutt på parkeringssone". Det er derfor ikke satt opp skilt på de enkelte gatestrekningene innenfor sonen.

Kan jeg parkere utenfor asfaltkanten eller i grøfta når det er satt opp skilt «Parkering forbudt»?

Nei. Skiltet gjelder på hele vegens «konstruksjon» og parkeringsforbudet gjelder derfor også på vegskulder og grøft.

Kan jeg parkere så lenge jeg vil med en uregistrert motorvogn på offentlig veg?

Nei. Man kan stå med uregistrert motorvogn på offentlig veg i 14 dager. Etter 14 dager må motorvognen fjernes.

Hvor langt gjelder et parkeringsregulerende skilt?

Et parkeringsregulerende skilt gjelder fra der det er oppsatt og i kjøreretningen på den siden av vegen det er oppsatt. Skiltet blir opphevet i kryss eller av annet parkeringsregulerende skilt.

Hvor nært et gangfelt er det lov å parkere?

Det er forbudt å stanse på gangfelt eller nærmere enn 5 meter foran gangfelt.

Kan jeg parkere på en bussholdeplass?

Det er ikke tillatt å parkere nærmere enn 20 meter fra offentlig trafikkskilt for bussholdeplass. Det er imidlertid tillatt med av- eller påstigning når den ikke er til hinder for bussen. Av- og pålessing av varer er ikke tillatt på en bussholdeplass.

Hvor nært et veikryss kan man parkere?

Det er forbudt å stanse i veikryss eller nærmere enn 5 m fra veikryss. Avstanden regnes fra det punktet hvor fortauskanten, kantlinjen eller veikanten begynner å runde.

Parkering for forflytningshemmede (HC-kort)

Kan jeg parkere på HC plass hvis den er ledig?

Nei. Parkeringsplassene for forflytningshemmede er kun for de med parkeringsbevis for forflytningshemmede (også kalt HC-kort/HC-bevis). Blir du tatt for feilparkering her gjelder den alvorligste kontrollsanksjonen på 900 kroner.

Hva er HC-kort?

HC-kort er et personlig parkeringsbevis for en som har dokumenterbart behov for å parkere, men som har vanskeligheter med å bevege seg over lengre avstander. Dette kan man lese mer om her

Hvordan vet jeg at jeg står på en HC-plass?

Det er merket med eget skilt. HC plassen vil da gjelde fra der skilt er satt opp, og frem til neste pakringsregulerende skilt eller vegkryss. Vi gjør oppmerksom på at det ikke behøver være merking i bakken på HC plasser.