Hvordan fungerer det?

Det er parkeringsansvarlig i bedriften, skolen, borettslaget o.l. som registrerer deg som bruker med din e-post adresse og tildeler deg elektronisk parkeringstillatelse for området du skal ha tillatelse til å parkere.

Kjøretøy uten gyldig tillatelse på sitt registreringsnummer vil bli ilagt en kontrollsanksjon.

Service

Profesjonell

Lagspill

Resultat