Piggdekkgebyr i Trondheim fra 1. november 2020

Kart over piggdekk automater og kommunegrense hvor piggdekkgebyr gjelder:


Når du kjører med piggdekk i, eller gjennom Trondheim i piggdekksesongen må du betale piggdekkgebyr ved å kjøpe et oblat. Vi oppfordrer til bruk av piggfrie vinterdekk dersom du ønsker å unngå gebyret. Gebyret er et miljøtiltak for å opprettholde god luftkvalitet i byen vår. Mer info om piggdekk og luftkvalitet finner du på Trondheim kommunes nettsider.Priser

Oblat Pris Varighet
Dagsoblat 35,- 24 timer
Månedsoblat 450,- Gyldig 30 dager fra kjøpsdato, uavhengig av antall dager i måned
Sesongoblat 1400,- Hele sesongen (fra 1. november til første mandag etter påske)

For tunge kjøretøy (over 3500 kg) betales det dobbel pris.

Slik kjøper du piggdekkoblat

Alle oblater kan kjøpes med app, på web, eller fra egne piggautomater. Oblatene er elektroniske og knyttes til registreringsnummeret på bilen din. Du skal ikke legge noe i ruten på bilen din. Betalt piggdekkgebyr refunderes ikke.

Betal med SmartPark app

Den enkleste løsningen for kjøp av oblat, er å bruke SmartPark appen, som er tilgjengelig på AppStore og Google Play

I SmartPark trykker du på knapp piggdekkgebyr på forsiden for å kjøpe piggdekkoblat.

SmartPark bedrift

Bedriftskunder bør benytte seg av betaling via SmartPark bedriftsløsning. https://smartpark.trondheimparkering.no/business.h...
Her kan du legge inn flere kjøretøy eller gi ansatt mulig for å betale piggdekkoblat i SmartPark app. Du får god oversikt over forbruk og betaling. Mer info til bedrifter og offentlige virksomheter, finner du her

Betal på nett

Piggdekkoblat på nett kan du også kjøpe online via MinSide. Merk at tillatelsen er elektronisk og blir gyldig først når betaling er registrert. Velger du faktura kan det derfor ta noen dager før oblatet er gyldig. Bedriftskunder må registrere seg som bedriftskunde.

Betal på SMS

Du kan kjøpe dagsoblat med norsk mobilabonnement, for enten tung eller lett kjøretøy. Oblatene er gyldig i 24 timer fra du mottar bekreftelse på kjøpstidspunkt.

SMS KODER
Under 3500kg: PIGG TRD [reg.nummer]
Over 3500kg: PIGG TUNG TRD [reg.nummer]
SEND TIL
Norsk mobilnummer 2380

Eksempel: Send PIGG TRD VE12345 til 2380

Ved behov for å overføre betalt oblat til ny bil må dette skje skriftlig med opplysning om kjøpskanal, mobilnr, navn, gammelt og nytt reg.nr, samt dokumentasjon på eierskap til gammelt reg.nr. Fram til bekreftelse på at oblatet er overført til nytt reg.nr må dagsoblat benyttes.

Betal på automat

Innen 1. november vil piggautomatene blir plassert ved innfartsårer til Trondheim kommune, og ved Leüthenhaven parkering. Alle automatene har kortbetaling. Automaten ved Leüthenhaven lar deg også betale med mynt. Kart over automatene finner du her. Husk å velge "Piggdekkautomater" på kartet. NB! Automaten på E6 Malvik er flyttet til Stav hotell.

Skrapeoblat

Du kan kjøpe skrapeoblat i skranken på Leuthenhaven. Disse kan du benytte når du vil i piggdekksesongen og er gyldig i ett døgn. Skrapeoblat kan brukes både i Trondheim, Bergen og Oslo.

Hva skjer hvis du kjører med piggdekk uten oblat?

Hvis du kjører med piggdekk i Trondheim i piggdekksesongen, uten å ha betalt gebyr, vil du ved kontroll bli ilagt tilleggsgebyr på kr. 750,-. Det gjennomføres kontroller i hele Trondheim kommune. Kontrollen utføres elektronisk ved å se om registreringsnummeret på bilen er tilknyttet et gyldig oblat.

Kjøretøy med unntak

Du trenger ikke betale piggdekkgebyr for følgende kjøretøy:

  • bil med parkeringsbevis for forflytningshemmede
  • motorsykkel
  • henger
  • traktor
  • utrykningskjøretøy
  • bil i politiets tjeneste
  • strø- og brøytebiler

Merk at ved fare for dårlig luftkvalitet kan det allikevel bli vedtatt midlertidig piggdekkforbud i sentrale byområder.


Skal du bytte til piggfrie vinterdekk før 31.12.2020?

Du kan få igjen 1200kr for de gamle piggdekkene dine dersom du legger om til nye piggfrie vinterdekk.

Les mer og søk om piggdekk pant her: Refusjonsordning for piggdekk