PERSONVERN

Denne personvernerklæringen handler om hvordan Trondheim Parkering samler inn og bruker informasjon om brukere av Trondheim parkerings nettsted og digitale publikumstjenester.

Ansvar:

Behandlingsansvarlig: Trondheim Parkering KF
Databehandler: Systemleverandører

Trondheim Parkering er ansvarlig for innhenting og bruk av personopplysninger som gjøres via nettstedet www.trondheimparkering.no, og tilhørende digitale publikumstjenester.

Det er databehandleravtaler mellom Trondheim Parkering og leverandørene som regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles. Avtalene skal ivareta personopplysningsloven og sikre at praksis for behandling av personopplysninger er i tråd med Datatilsynets anbefalinger.

Innsamling av webstatistikk

Trondheim Parkering benytter analyseverktøyet Google Analytics for å samle inn opplysninger om besøkende på www.trondheimparkering.no. Formålet er å utarbeide statistikk som vi bruker for å forbedre kvaliteten på nettstedet og i de digitale tjenestene våre.

Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er: Hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene anonymiseres, slik at vi ikke kan spore opplysningene tilbake til en enkelt bruker. Teknikkene som benyttes er IP-anonymisering i Google Analytics (fjerner de tre siste sifrene i IP-adressen).

Informasjonskapsler (Cookies)

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside, slik som www.trondheimparkering.no. Trondheim Parkering bruker ikke cookies til å generere statistikk (ut over webstatistikk-formål, se over). Vi kan dermed ikke spore din bruk av nettstedet tilbake til deg som enkeltperson.Sikkert nettsted:

Trondheim Parkering benytter HTTPS for å sikre våre nettløsninger mot hacking. HTTPS gjør at kommunikasjonen skjer sikkert mellom nettleseren i din datamaskin/mobile enhet og serveren som driver nettstedet.

Elektroniske skjema og digitale tjenester

Når du fyller ut digitale skjema eller benytter deg av innloggede tjenester vil dine personopplysninger (for eksempel, navn eller telefonnummer) bli registrert av Trondheim Parkering. Informasjonen som blir sendt inn vil bli behandlet som fortrolig, så sant du ikke har gitt samtykke til noe annet.

Opplysningene vil være tilgjengelig for saksbehandlende avdeling i Trondheim Parkering, og benyttes til sakens opprinnelige formål. Avsluttede saker vil være tilgjengelig i kommunens sentrale arkiv eller på lokale system.

E-post til Trondheim Parkering

Vi lagrer opplysninger om deg når du sender oss e-post direkte. E-post henvendelsen mottas av vårt postmottak som tar stilling til om den skal journalføres eller ikke. Dersom den skal det, overføres den til vårt arkivsystem. Dersom den ikke skal journalføres, sendes den videre til vår veiledningstjeneste slik at de kan ta kontakt med deg.

Vi gjør deg oppmerksom på følgende:

Henvendelser du sender direkte via e-post, sendes ikke kryptert. Vi oppfordrer deg derfor om ikke å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Opplysninger Trondheim Parkering har samlet inn om deg

Du kan på anmodning få se alle opplysningene Trondheim Parkering har registrert om deg. Dersom opplysningene ikke er korrekte eller relevant, kan du be at de slettes.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om denne personvernerklæringen, kan du kontakt med oss på e-post: parkering@trondheim.kommune.no