Parkeringsgarasjer

Trondheim Parkering AS har 4 parkeringsgarasjer som tilbyr kun langtidsleie. Se vår prisliste for nærmere informasjon.
Alle kan søke om parkeringsplass i garasjeanlegg, men beboere i nærområdet har fortrinnsrett ved ledig kapasitet.

Her kan du leie plass:

Prinsensgate 32

Antall plasser: 7
Adresse: Prinsensgate 32
Makshøyde: info kommer
Annet: Man får utdelt egen portåpner. Denne må hentes på Leuthenhaven

Ila garasje

 • Antall plasser: 102
 • Adresse: Koefoedgeilan 7c
 • Makshøyde: 2,0 m

Øvre Møllenberg garasje

 • Antall plasser: 41
 • Adresse: Øvre Møllenberg gate 65/71
 • Makshøyde: 2,40 m

Båhusgata garasje

 • Antall plasser: 44
 • Adresse: Båhusgate 1-3
 • Makshøyde: info kommer

Nedre Bakklandet garasje

 • Antall plasser: 44
 • Adresse: Nedre Bakklandet mellom nr 9 – 37
 • Makshøyde: info kommer
Vilkår for parkering i garasjeanlegg
 • Abonnement er kun for leietaker og kan ikke fremleies. Tillatelsen tildeles av utleier.
 • Abonnementet er ikke en plassreservasjon og ledig plass må benyttes, unntatt abonnement med angitt plassnummer.
 • Ved krav om reg.nr er tillatelsen kun gyldig for angitte kjøretøy.
 • Ved bruk av papiroblat skal p-tillatelsen ligge synlig i frontruten. Tapt oblat dekkes av leietaker i henhold til gjeldende prisliste.
 • Parkering skal skje i henhold til skilting, merking og regelverk i anlegget for øvrig.
 • Utleier og leietaker plikter å informere om forhold som kan få konsekvenser for leieforholdet.
 • Utlevert nøkkelkort er personlig og kan ikke overdras til andre. Tapt nøkkelkort dekkes av leietaker i henhold til gjeldene prisliste.
 • Utlevert nøkkelkort er personlig og kan ikke overdras til andre. Tapt nøkkelkort dekkes av leietaker i henhold til gjeldene prisliste.
 • Utleier er ansvarlig for vedlikehold av parkeringsplassene, og sørge for at disse er disponible for leietaker.
 • Utleier er ikke ansvarlig for skade på, eller tyveri av bil, tilbehør eller effekter som ligger i bilen og som skyldes forhold utenfor utleier ansvarsområde.
 • Abonnementet løper til det blir sagt opp med gjensidig oppsigelsesfrist på en -1- kalendermåned.
 • Leiepris er i henhold til gjeldende prisliste.
 • Leien forfaller til betaling forskuddsvis. Ved betaling etter forfall påløper det forsinkelsesrenter og purregebyr.
 • Leiebeløpet kan justeres med 1 måneds skriftlig varsel til leietaker.