Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Med et HC-kort (også kalt handicapbevis) kan forflytningshemmede parkere på egnet HC-parkering - samt fritt på alle offentlige parkeringsplasser uten å betale avgift. For å få utstedt et HC-bevis må du først sende oss en søknad med ferdig utfylt søknadsskjema og legeerklæring som bekrefter at du har forflytningsvansker og behov for parkering.

Med HC-kort kan du parkere på

  • Parkeringsplasser reservert for forflytningshemmede (se kart for oversikt over plassene)
  • Alle offentlige parkeringsplasser, uten å betale avgift og utover tidsbegrensning
  • På steder med boligsoneparkering
  • I utlandet i den utstrekning det enkelte land tillater

Med HC-kort kan du ikke parkere på

  • Ved stans og parkering forbudt (i følge vegtrafikkloven, trafikkreglene eller skiltreglene)
  • Beviset gjelder ikke ut over fastsatt parkeringstid på underskilt som reserverer parkering for bestemte trafikantgrupper
  • På private parkeringsplasser eller i private parkeringshus (se etter spesielle regler på slike steder)

Parkeringsbeviset

Ved godkjent søknad får du utstedt et personlig bevis for parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

  • Beviset skal plasseres med forsiden godt synlig i frontruten. (Navn og bilde befinner seg på baksiden)
  • Beviset skal forevises ved kontroll