Langtidsparkering på gateplan

En fast parkeringsplass gjør det enkelt å parkere i nærheten av hjem eller arbeidsplass. Det er tilgjengelige parkeringsplasser på gateplan ved flere parkeringsområder i Trondheim. Se prislisten for mer info.

Alle abonnement er løpende, fornyes automatisk ved hver kalendermåned og gjelder fram til det blir sagt opp skriftlig.

Abonnementene har gjensidig oppsigelsesfrist på én -1- kalendermåned regnet fra utløpet av den måneden vi mottar din oppsigelse.


Se også muligheten for langtidsparkering i P-hus og parkeringsgarasjer.

Vilkår for abonnementsparkering på gateplan
 • Abonnement er kun for leietaker og kan ikke fremleies. Tillatelse tildeles av utleier.
 • Ved krav om reg.nr er tillatelsen kun gyldig for angitte kjøretøy. Ved bruk av papiroblat skal p-tillatelsen ligge synlig i frontruten. Tapt oblat dekkes av leietaker i henhold til gjeldende prisliste.
 • Parkering skal skje i henhold til skilting, merking og regelverk i anlegget for øvrig.
 • Utleier og leietaker plikter å informere om forhold som kan få konsekvenser for leieforholdet.
 • Utleier er ansvarlig for vedlikehold av parkeringsplassene, og sørge for at disse er disponible for leietaker.
 • Utleier er ikke ansvarlig for skade på, eller tyveri av bil, tilbehør eller effekter som ligger i bilen og som skyldes forhold utenfor utleier ansvarsområde.
 • Utleier er ikke ansvarlig for skade på, eller tyveri av bil, tilbehør eller effekter som ligger i bilen og som skyldes forhold utenfor utleier ansvarsområde.
 • Abonnementet løper til det blir sagt opp med gjensidig oppsigelsesfrist på en -1- kalendermåned.
 • Leiepris er i henhold til gjeldende prisliste.
 • Leien forfaller til betaling forskuddsvis. Ved betaling etter forfall påløper det forsinkelsesrenter og purregebyr.
 • Leiebeløpet kan justeres med 1 måneds skriftlig varsel til leietaker.
 • Utleier kan bringe avtaleforholdet til umiddelbart opphør ved manglende betaling.