Ønsker du langtidsparkering i et av våre P-hus?

I de fleste av våre parkeringshus kan man kjøpe månedlig abonnement, samt ukeskort. Se vår prisliste for nærmere informasjon.

Rimelig beboerparkering i P-hus

Bor du i midtbyen (innenfor elveslynga), kan du også søke om beboerparkering til under halv pris på P-husene Leuthenhaven, Sentralbadet og Trondheim Sentralstasjon. Søker må dokumentere faktisk boforhold, og eierskap til bilen for å få innvilget søknaden.


EL-bil kampanje

Akkurat nå får EL-biler mulighet til å betale redusert pris i tre av våre P-hus. (prisliste) Tilbudet gjelder Leüthenhaven og Sentralbadet P-hus. Send søknad via kontaktskjemaet på siden eller trykk her. Tilbudet inkluderer ikke strøm.

Vi har også 4 Parkeringsgarasjer som tilbyr langtidsleie.


Vilkår for parkering i P-hus
 • Abonnement er kun for leietaker og kan ikke fremleies. Tillatelse tildeles av utleier.
 • Abonnementet er ikke en plassreservasjon og ledig plass må benyttes, unntatt abonnement med angitt plassnummer.
 • Ved krav om reg.nr er tillatelsen kun gyldig for angitte kjøretøy. Ved bruk av papiroblat skal p-tillatelsen ligge synlig i frontruten. Tapt oblat dekkes av leietaker i henhold til gjeldende prisliste.
 • Parkering skal skje i henhold til skilting, merking og regelverk i anlegget for øvrig.
 • Utleier og leietaker plikter å informere om forhold som kan få konsekvenser for leieforholdet.
 • Utlevert nøkkelkort er personlig og kan ikke overdras til andre. Tapt nøkkelkort dekkes av leietaker i henhold til gjeldene prisliste.
 • Utleier er ansvarlig for vedlikehold av parkeringsplassene, og sørge for at disse er disponible for leietaker.
 • Utleier er ansvarlig for vedlikehold av parkeringsplassene, og sørge for at disse er disponible for leietaker.
 • Utleier er ikke ansvarlig for skade på, eller tyveri av bil, tilbehør eller effekter som ligger i bilen og som skyldes forhold utenfor utleier ansvarsområde.
 • Abonnementet løper til det blir sagt opp med gjensidig oppsigelsesfrist på en -1- kalendermåned.
 • Leiepris er i henhold til gjeldende prisliste.
 • Leien forfaller til betaling forskuddsvis. Ved betaling etter forfall påløper det forsinkelsesrenter og purregebyr.
 • Leiebeløpet kan justeres med 1 måneds skriftlig varsel til leietaker.
 • Utleier kan bringe avtaleforholdet til umiddelbart opphør ved manglende betaling.