Servicebilparkering

Med serviceparkering kan ansatte bestille parkering for varebiler (grønne skilt) på alle offentlige avgiftsplasser og boligsoneplasser i Trondheim. Bilen kan stå i ubegrenset tid den dagen parkeringen bestilles. Behov ut over dette må avklares særskilt med Trondheim Parkering.

  • Firmaet må registreres i SmartPark bedrift før tjenesten kan benyttes
  • Kun varebiler godkjennes som servicebil
  • Personbiler må, selv om de benyttes som servicebil, parkeres og betales for i henhold til parkeringsreglene på stedet
  • Pris for parkering av servicebil pr dag: Se prisliste

Betalingsalternativer:

  • SMS kodeord TPS og bilens registreringsnummer til 2470
  • Kjøp billett på vårt servicekontor på Leüthenhaven

Vi anbefaler også SmartPark for bedrifter som et alternativ til serviceparkering på SMS. Merk at her kan du ikke bestille døgnkort, men få full oversikt på parkeringskostnaden til alle ansatte i bedriften. Det eneste du behover å gjøre er å laste ned appen, samt registrere bedriften din og de ansatte som skal benytte tjenesten.