Mobilbetaling

Betal med mobilen

SmartPark kan benyttes på offentlig gateparkering med blå skilt, på sentralstasjonen, og for besøkende til NTNU.

Mobilbetaling Minimumstakst Korttidstakst
SmartPark kr 10 1 time
2 timer
3 timer
kr 28
kr 62
kr 103
EasyPark Kr 10 Merk at EasyPark ikke er en del av Trondheim Parkering, og har egne påslag til vedtatt takst for den enkelte sone/område. EasyPark kan ikke benyttes i lukkede P-hus. Kontakt EasyPark for prisinfo.

Korttidsparkering

Offentlig gateparkering

Offentlig gateparkering er alltid skiltet med en hvit P på blå bakgrunn.

Kortid gate Korttidstakst inkl mva
Midtbyen
11 Sanden
12 Kalvskinnet
13 Kinoen
14 Frostakaia
Gryta
Lerkendal
Nedre Elvehavn
Bakklandet
Nedre Bakklandet
Sentralstasjonen v P-Hotels
St. Olav
Innherredsveien
Bassengbakken
1 time
2 timer
3 timer
kr 28
kr 62
kr 103
St.Olav akutten pr time kr 28
Solsiden (Beddingen)
Sentralstasjonen
pr 30 min kr 28
21 Møllenberg
22 Møllenberg
Nonnegate
Henrik Mathisensvei
St.ing Dahls gt
25 Lademone
26 Svartlamon
Mellomveien
Wellhavens gt (Sone 29)
Bjørnsonsgate (Sone 29)
Magnus den Godes (Sone 33)
Abelsgte (Sone 32)
Sone 31
Høgskoleveien
Vanglundsgt
Gløshaugveien (Sone 34)
Ilsvika
Harald Hardrådesgt v Tilfredhet (Sone 32)
Høyskolevien v NTNU
Elgeseter
pr time kr 23

Privatrettslig gateparkering

Privatrettslig parkering er som regel skiltet med svarte skilt.

Kortidsparkering Korttidstakst Maks
Dora – Maskinistgata 1 pr time kr 23
Scandic Hotell - p1, p2 og p3
v/ Lerkendal Stadion
pr time kr 28 kr 280
ROM – Gamle Oslovei pr time kr 23
Marienborg – v/Ceciliebrua
Trondheim Havn - P21
Trondheim Havn - Leiv Eiriksons gate
1 time
2 timer
3 timer
kr 28
kr 62
kr 103
Trondheim Havn – Skansen (ytre) pr time kr 23
Trondheim Havn – Skansen (indre) pr time kr 23
Realinvest – Sorgenfriveien 9 pr time kr 23
Teknobyen v/Abels Hus pr time kr 27
Næringsparken – Sluppenveien 13-17 pr time kr 10
Trondheim Eiendom – Lade Alle 62-64 pr time kr 15 kr 150
Trondheim Eiendom – Saupstadringen 12 pr time kr 15 kr 150
Rosenborg Ballklub v/Lerkendal Stadion pr time kr 28
NTNU - Besøkende pr time kr 25
Grilstadporten pr time 13
Moholt allé/Moholt allmenning 2 pr time 25

P-Hus korttidsparkering

Korttids takst Maks døgnsats Mistet billett
Pr time Pr døgn <<gebyr>>
Leüthenhaven P-hus kr 27 kr 230 kr 230
Sentralbadet P-hus kr 27 kr 230 kr 230
Sentralstasjonen p-anlegg kr 27 kr 230 X
Pirbadet P-hus kr 28 kr 230 kr 230
Brattøra P-hus kr 27 kr 230 kr 230
Elgeseter P-hus kr 22 kr 230 X
St Olav P-hus kr 28 kr 230 kr 230
Øya Helsehus kr 27 kr 230 kr 230
Finalebanen P-hus kr 27 kr 230 kr 230
Lerkendal P-hus kr 23 kr 230 kr 230
Statens hus P-hus kr 27 kr 230 X
Solsiden P-hus Første 3 timer: Kr 27,- pr time
Deretter Kr 40 pr time
kr 250 kr 250
Portalen P-hus kr 22 kr 230 kr 230
Torget P-hus kr 27 kr 230 kr 230

Boligsone

Boligsone Bil 1
pr mnd
Bil 2
pr mnd
Bil 3
pr mnd
Næringsdrivende
pr mnd
Omsorgskort
pr mnd
Gjestekort
pr uke
Allsonekort med billett
pr år
kr 425 kr 750 kr 1.070 kr 1.410 kr 425 kr 190 kr 280

Bedriftsparkering

Dagskort Servicebil / Varebil

Før du kan bestille dagskort for servicebil, må du være registrert som bedriftskunde. MER INFO HER

Servicebil Pris pr døgn inkl mva Pris pr døgn eks mva SMS
Offentlige avgiftsplasser, boligsone og MC-plasser i vinterhalvåret kr 235 kr 188 TPS (regnr) til 2470
Særskilte plasser, HC-plasser,
MC-plasser i Sommerhalvåret
kr 350 kr 280 Kun etter avtale

Langtidsparkering og leieplasser

Leieplasser - P-hus og garasjer

Priser pr. mnd Abonnement Beboer Abonnement
Ordinært

El-bil
kampanje u/strøm
Abonnement med strømavtale Ukeskort
1 uke kr 1000
2 uker kr 1.650
3 uker kr 2.200


Sandgaten P-hus kr 750
Leüthenhaven P-hus kr 1.080 kr 2.430 kr 1.700 kr 2.780 JA
Sentralbadet P-hus kr 1.080 kr 2.430 kr 1.700 kr 2.780 JA
Øya Helsehus

kr 1.300


JA
Pirbadet P-hus
kr 2.430

JA
Elgeseter P-hus

kr 1.300


JA


Brattøra P-hus

Stengt


JA
Sentralstasjonen p-anlegg

Fullt


JA
Finalebanen P-hus
Fullt

JA
Lerkendal P-hus
Fullt

JA
Statens hus P-hus
Fullt

JA


Ila garasje

kr 1.015Øvre Møllenberg garasje
kr 1.015
Båhusgata garasje
kr 1.015
Bakklandet garasje
kr 1.150
Leieplasser - Gateparkering

Abonnement Pris pr mnd inkl mva
Marienborg ROM 2,4,5,6 kr 710
Marienborg EL-bil kr 437,50
Holtermanns veg 1 kr 1.005
Holstveita kr 1.370
Brattørveita kr 1.370
Øvre Bakklandet 52 kr 1.370
Tollbua kr 1.090
Magnus den godes gate kr 710
Havna P35/P14 kr 1.225
Haakon VII's gt 4 kr 625

Andre produkter og tjenester

Andre produkter og tjenester

Agangskort og tillatelser Takst inkl. mva Takst Eks mva Vilkår
Produksjon av kort/papiroblater Pr stk kr 150 kr 120,00 -
Nøkkelkort/Keypad p-hus/garasjer Pr stk kr 150 kr 120,00
Tapt portåpner til garasjer Pr stk kr 500 kr 400,00
Urskive Pr stk kr 0 kr 0,00 -
Skilt Takst inkl. mva Takst Eks mva Makstakst
langtidsleie inkl mva
Makstakst langtidsleie eks mva
Skilt på stang/kryssfot/sokkel Pr døgn kr 150 kr 120 Pr skilt kr 2.900 kr 2.320
Kjegler/sperrerør mv. Pr døgn kr 50 kr 40 Pr stk kr 450 kr 360
Sperrebånd min 10 meter (pris pr. 10 m ) Pr stk kr 50 kr 40 X X X
”Skilt” plastsekker Pr stk kr 50 kr 40 X X X
Tjenester Takst inkl. mva Takst Eks mva Vilkår
Kontrolltjenester inkl. tjenestebil
Pr time
kr 1400
kr 1.120
I henhold til bestilling/avtale
Tekniker/ skiltmontør inkl. tjenestebil
Pr time kr 1100
kr 880
I henhold til bestilling/avtale
Mannskap uten bil
Pr time kr 1000
kr 800
I henhold til bestilling/avtale
Kundeservice Pr time kr 1000 kr 800 I henhold til bestilling/avtale
Planlegger (skilt og areal)
Konsulent/ Rådgiver
Pr time kr 1400 kr 1.120 I henhold til bestilling/avtale
Administrative tjenester
Økonomiske tjenester
Pr time kr 1.100 kr 880 I henhold til bestilling/avtale