Mobilbetaling

Betal med mobilen

SmartPark kan benyttes på offentlig gateparkering med blå skilt, på sentralstasjonen, og for besøkende til NTNU.

Mobilbetaling Minimumstakst Korttidstakst
SmartPark kr 10 1 time
2 timer
3 timer
kr 28
kr 62
kr 103
EasyPark Kr 10 Merk at EasyPark ikke er en del av Trondheim Parkering, og har egne påslag til vedtatt takst for den enkelte sone/område. EasyPark kan ikke benyttes i lukkede P-hus. Kontakt EasyPark for prisinfo.

Korttidsparkering

Offentlig gateparkering

Offentlig gateparkering er alltid skiltet med en hvit P på blå bakgrunn.

Kortid gate Korttidstakst inkl mva
Midtbyen
11 Sanden
12 Kalvskinnet
13 Kinoen
14 Frostakaia
Gryta
Lerkendal
Nedre Elvehavn
Bakklandet
Nedre Bakklandet
Sentralstasjonen v P-Hotels
St. Olav
Innherredsveien
Bassengbakken
1 time
2 timer
3 timer
kr 28
kr 62
kr 103
St.Olav akutten pr time kr 28
Solsiden (Beddingen)
Sentralstasjonen
pr 30 min kr 28
21 Møllenberg
22 Møllenberg
Nonnegate
Henrik Mathisensvei
St.ing Dahls gt
25 Lademone
26 Svartlamon
Mellomveien
Wellhavens gt (Sone 29)
Bjørnsonsgate (Sone 29)
Magnus den Godes (Sone 33)
Abelsgte (Sone 32)
Sone 31
Høgskoleveien
Vanglundsgt
Gløshaugveien (Sone 34)
Ilsvika
Harald Hardrådesgt v Tilfredhet (Sone 32)
Høyskolevien v NTNU
Elgeseter
pr time kr 23

Privatrettslig gateparkering

Privatrettslig parkering kan være skiltet med svarte skilt med hvit P, eller hvite skilt med svart P.

Kortidsparkering Korttidstakst Maks
Dora – Maskinistgata 1 pr time kr 24
Haakon VIIs gate 4 (ved Lade idrettsarena) pr time kr 10
Scandic Hotell - p1, p2 og p3
v/ Lerkendal Stadion
pr time kr 29 kr 290
ROM – Gamle Oslovei pr time kr 24
Marienborg – v/Ceciliebrua
Trondheim Havn - P21
Trondheim Havn - Leiv Eiriksons gate
1 time
2 timer
3 timer
kr 29
kr 64
kr 106
Trondheim Havn – Skansen (ytre) pr time kr 24
Trondheim Havn – Skansen (indre) pr time kr 24
Realinvest – Sorgenfriveien 9 pr time kr 20
Abels Hus pr time kr 28
Næringsparken – Sluppenveien 13-17 pr time kr 20
Trondheim Eiendom – Lade Alle 62-64 pr time kr 20 kr 150
Trondheim Eiendom – Saupstadringen 12 pr time kr 20 kr 150
Rosenborg Ballklub v/Lerkendal Stadion pr time kr 28
NTNU - Besøkende pr time kr 28
Grilstadporten pr time kr 13
Moholt allé/Moholt allmenning 2 pr time kr 25

Boligsone

Boligsone Bil 1
pr mnd
Bil 2
pr mnd
Bil 3
pr mnd
Næringsdrivende
pr mnd
Omsorgskort
pr mnd
Gjestekort
pr uke
Allsonekort med billett
pr år
kr 425 kr 750 kr 1.070 kr 1.410 kr 425 kr 190 kr 280

Bedriftsparkering

Dagskort Servicebil / Varebil

Før du kan bestille dagskort for servicebil, må du være registrert som bedriftskunde. MER INFO HER

Servicebil Pris pr døgn inkl mva Pris pr døgn eks mva SMS
Offentlige avgiftsplasser, boligsone og MC-plasser i vinterhalvåret kr 235 kr 188 TPS (regnr) til 2470
Særskilte plasser, HC-plasser,
MC-plasser i Sommerhalvåret
kr 350 kr 280 Kun etter avtale

Langtidsparkering og leieplasser

Leieplasser - P-hus og garasjer

Priser pr. mnd Abonnement Beboer Abonnement
Ordinært

El-bil
kampanje u/strøm
Abonnement med strømavtale Ukeskort
1 uke kr 1000
2 uker kr 1.650
3 uker kr 2.200


Sandgaten P-hus
(kun for beboere i boligsone 11, 12, 13 og 14)
kr 750
Leüthenhaven P-hus kr 1.110 kr 2.500 kr 1.800 kr 2.850 JA
Sentralbadet P-hus kr 1.110 kr 2.500 kr 1.800 kr 2.850 JA
Øya Helsehus

kr 1.350


JA
Pirbadet P-hus
kr 2.500

JA
Elgeseter P-hus

kr 1.300


JA


Brattøra P-hus

Stengt


JA
Sentralstasjonen p-anlegg

Fullt


JA
Finalebanen P-hus
Fullt

JA
Lerkendal P-hus
Fullt

JA
Statens hus P-hus
Fullt

JA


Ila garasje

kr 1.015Øvre Møllenberg garasje
kr 1200
Båhusgata garasje
kr 1200
Bakklandet garasje
kr 1.500
Leieplasser - Gateparkering

Abonnement Pris pr mnd inkl mva
Marienborg ROM 2,4,5,6 kr 730
Marienborg EL-bil kr 450
Holtermanns veg 1 kr 1.035
Holstveita kr 1.410
Brattørveita kr 1.410
Øvre Bakklandet 52 kr 1.410
Tollbua kr 1.225
Haakon VII's gt 4
kr 625
Havna P35/P14 kr 1.225


Andre produkter og tjenester

Andre produkter og tjenester

Agangskort og tillatelser Takst inkl. mva Takst Eks mva Vilkår
Produksjon av kort/papiroblater Pr stk kr 155 kr 124,00 -
Nøkkelkort/Keypad p-hus/garasjer Pr stk kr 155 kr 124,00
Tapt portåpner til garasjer Pr stk kr 500 kr 400,00
Urskive Pr stk kr 0 kr 0,00 -
Skilt Takst inkl. mva Takst Eks mva Makstakst
langtidsleie inkl mva
Makstakst langtidsleie eks mva
Skilt på stang/kryssfot/sokkel Pr døgn kr 155 kr 124 Pr skilt kr 3.000 kr 2.400
Kjegler/sperrerør mv. Pr døgn kr 50 kr 40 Pr stk kr 460 kr 368
Sperrebånd min 10 meter (pris pr. 10 m ) Pr stk kr 50 kr 40 X X X
”Skilt” plastsekker Pr stk kr 50 kr 40 X X X
Tjenester Takst inkl. mva Takst Eks mva Vilkår
Kontrolltjenester inkl. tjenestebil
Pr time
kr 1400
kr 1.120
I henhold til bestilling/avtale
Tekniker/ skiltmontør inkl. tjenestebil
Pr time kr 1100
kr 880
I henhold til bestilling/avtale
Mannskap uten bil
Pr time kr 1000
kr 800
I henhold til bestilling/avtale
Kundeservice Pr time kr 1000 kr 800 I henhold til bestilling/avtale
Planlegger (skilt og areal)
Konsulent/ Rådgiver
Pr time kr 1400 kr 1.120 I henhold til bestilling/avtale
Administrative tjenester
Økonomiske tjenester
Pr time kr 1.100 kr 880 I henhold til bestilling/avtale

P-Hus korttidsparkering

Korttids takst Maks døgnsats Mistet billett
Pr time Pr døgn <<gebyr>>
Leüthenhaven P-hus kr 28 kr 235 kr 235
Sentralbadet P-hus kr 28 kr 235 kr 235
Sentralstasjonen p-anlegg kr 28 kr 235 X
Pirbadet P-hus kr 29 kr 235 kr 235
Brattøra P-hus kr 28 kr 235 kr 235
Elgeseter P-hus kr 22 kr 235 X
St Olav P-hus kr 29 kr 235 kr 235
Øya Helsehus kr 28 kr 235 kr 235
Finalebanen P-hus kr 28 kr 235 kr 235
Lerkendal P-hus kr 24 kr 235 kr 235
Statens hus P-hus kr 28 kr 235 X
Solsiden P-hus Første 3 timer: Kr 28,- pr time
Deretter Kr 40 pr time
kr 250 kr 250
Portalen P-hus kr 24 kr 235 kr 235
Torget P-hus kr 28 kr 235 kr 235
Trondheimsporten kr 29 kr 235 X