Mobilbetaling

Betal med mobilen

SmartPark kan benyttes på offentlig gateparkering, samt de fleste områdene som driftes av Trondheim Parkering.

Her finner du en oversikt over soner og sone nummer i SmartPark og EasyPark.

NB! Ved bruk av EasyPark kommer det et påslag på parkeringsavgiften.


7300Trondheimsporten
7301Abels Hus Besøksparkering
7302Sentralstasjonen P-anlegg
7303Falkenborgvegen 32
7304Falkenborgveien 37
7305Peder Falcks veg 31
7306Dora
7307Scandic Hotell Lerkendal
7308Lerkendal Stadion
7309Elgeseter P-hus
7312Statens Hus
7313Trondheim Innovation Center
7314Moholt 50/50
7315Grilstadporten
7316Marienborg - Bane NOR Eiendom
7317Marienborg v/Ceciliebrua
7318Sorgenfriveien 9
7319Kjeldsberg Sluppen
7320Kjeldsberg Sluppen 2 timer
7323Lade Alle 62-64 Besøksparkering
7324Saupstadringen 12 Besøksparkering
7325P21 Trondheim Havn
7326Pir 1 nr 4 Trondheim Havn
7327Skansen v/Ia Pir
7333Finalebanen P-hus
7400Midtbysonen
7401Nedre Elvehavn
7402Falkenborgveien 33
7403Bobilparkering
7331Prinsen Kino
7405Klostergata 38-44
7406Sentralstasjonen Gateparkering
7408Fosenkaia v/P-Hotels
7409Elgeseter
7410St. Olavs Hospital Gateparkering
7411Akutten
7412Øya Besøksparkering
7413Møllenberg Legesenter 2 timer
7414Ilsvika/Mellomila
7415Kirkegt. /Rosenborggt.
7416Odd Iversens veg, Lerkendal
7417Harald Hardrådesgt. v/Tilfredshet kapell
7418Nonnegt.
7420Brubakken P-plass
7421Beddingen
7422Nedre Møllenbergsgt/Haldensgt/Skansegt
7425Møllenberg/Rosenborg/Buran Besøksparkering
7428Lademoen/Svartlamoen/Mellomveien
7429Bjørnsons gate
7430Rosenborgbanen avgiftsparkering
7433Innherredsveien 1 A-C

Lading av elbil og ladbar motorvogn

Ladepriser

Lading på offentlige ladestasjoner er inkludert i parkeringsavgiften. Private P-plasser og P-hus kan ha andre vilkår. Følg skiltingen på stedet.

Leuthanhaven P-husPris
Lading ved korttidsparkeringKr 2,50 pr kwt
Abonnement med fast ladeplassKr 2930,00 pr mnd

Korttidsparkering

Offentlig gateparkering

Offentlig gateparkering er alltid skiltet med en hvit P på blå bakgrunn.

Kortid gate Korttidstakst inkl mva
Midtbyen
11 Sanden
12 Kalvskinnet
13 Kinoen
14 Frostakaia
Gryta
Lerkendal
Nedre Elvehavn
Bakklandet
Nedre Bakklandet
Sentralstasjonen v P-Hotels
St. Olav
Innherredsveien
Bassengbakken
1 time
2 timer
3 timer
kr 31
kr 68
kr 113
St.Olav akutten pr time kr 30
Solsiden (Beddingen)
Sentralstasjonen
pr 30 min kr 30
21 Møllenberg
22 Møllenberg
Nonnegate
Henrik Mathisensvei
St.ing Dahls gt
25 Lademone
26 Svartlamon
Mellomveien
Wellhavens gt (Sone 29)
Bjørnsonsgate (Sone 29)
Magnus den Godes (Sone 33)
Abelsgte (Sone 32)
Klostergata, Schwachs gate (Sone 31)
Høgskoleveien
Vanglundsgt
Gløshaugveien (Sone 34)
Ilsvika
Harald Hardrådesgt v Tilfredhet (Sone 32)
Høyskolevien v NTNU
Elgeseter
pr time kr 25

Privatrettslig gateparkering

Privatrettslig parkering kan være skiltet med svarte skilt med hvit P, eller hvite skilt med svart P.

Kortidsparkering Korttidstakst Maks
Dora – Maskinistgata 1 pr time kr 25
Scandic Hotell - p1, p2 og p3
v/ Lerkendal Stadion
pr time kr 30 kr 290
ROM – Gamle Oslovei pr time kr 25
Marienborg – v/Ceciliebrua
Trondheim Havn - P21
Trondheim Havn - Leiv Eiriksons gate
1 time
2 timer
3 timer
kr 31
kr 68
kr 113
Trondheim Havn – Skansen (ytre) pr time kr 25
Trondheim Havn – Skansen (indre) pr time kr 25
Realinvest – Sorgenfriveien 9 pr time kr 21
Abels Hus pr time kr 29
Brøsetveien 164-168 pr time kr 26
Næringsparken – Sluppenveien 13-17 pr time kr 21
Tempe Helse og velferdssenter - Trondheim Eiendom pr time kr 21 kr 160
Lade Alle 62-64 - Trondheim Eiendom pr time kr 21 kr 160
Saupstadringen 12 - Trondheim Eiendom pr time kr 21 kr 160
Rosenborg Ballklub v/Lerkendal Stadion pr time kr 29
Grilstadporten pr time kr 16
Moholt allé/Moholt allmenning 2 pr time kr 29
Falkenborgveien 32 pr time kr 16 kr 235
Falkenborgveien 35/36 pr time kr 16 kr 235
Falkenborgveien 37 pr time kr 16 kr 235

Boligsone

Boligsone Bil 1
pr mnd
Bil 2
pr mnd
Bil 3
pr mnd
Næringsdrivende
pr mnd
Omsorgskort
pr mnd
Gjestekort
pr uke
Allsonekort med billett
pr år
kr 440 kr 825 kr 1.185 kr 1.500 kr 440 kr 200 kr 300

Bedriftsparkering

Dagskort Servicebil / Varebil

Før du kan bestille dagskort for servicebil, må du være registrert som bedriftskunde. MER INFO HER

Servicebil Pris pr døgn inkl mva
Offentlig avgiftsplasser og boligsone.
kr 255
Særskilte plasser, HC-plasser
kr 415

Langtidsparkering og leieplasser

Leieplasser - P-hus og garasjer

Priser pr. mnd Abonnement Beboer Abonnement
Ordinært

Abonnement med strømavtale Ukeskort1 uke kr 1.075
2 uker kr 1.800
3 uker kr 2.400


Leüthenhaven P-hus kr 1.180 kr 2.640 Fullt JA
Sentralbadet P-hus kr 1.180 kr 2.640 Fullt JA
Pirbadet P-hus
kr 2.770
JA
Elgeseter P-hus

Fullt

JA
NEI
Brattøra P-hus

Fullt
JA
Sentralstasjonen p-anlegg
Fullt Fullt

JA
Finalebanen P-hus
Fullt
NEI
Lerkendal P-hus
Fullt
JA
Statens hus P-hus
kr 2640
JA

Ila garasje

kr 1.110


Øvre Møllenberg garasje
kr 1.270Båhusgata garasje
kr 1.270Bakklandet garasje
kr 1.590

Leieplasser - Gateparkering

Abonnement Pris pr mnd inkl mva
Marienborg ROM 2,4,5,6 kr 755
Marienborg EL-bil kr 450
Holstveita kr 1.450
Brattørveita kr 1.450
Øvre Bakklandet 52 kr 1.450


Andre produkter og tjenester

Andre produkter og tjenester

Agangskort og tillatelser Takst inkl. mva Takst Eks mva Vilkår
Produksjon av kort/papiroblater Pr stk kr 165
-
Nøkkelkort/Keypad p-hus/garasjer Pr stk kr 165
Tapt portåpner til garasjer Pr stk kr 510
Urskive Pr stk kr 0 kr 0,00 -
Skilt Takst inkl. mva Takst Eks mva Makstakst
langtidsleie inkl mva
Makstakst langtidsleie eks mva
Skilt på stang/kryssfot/sokkel Pr døgn kr 155 kr 124 Pr skilt kr 3.000 kr 2.400
Kjegler/sperrerør mv. Pr døgn kr 50 kr 40 Pr stk kr 460 kr 368
Sperrebånd min 10 meter (pris pr. 10 m ) Pr stk kr 50 kr 40 X X X
”Skilt” plastsekker Pr stk kr 50 kr 40 X X X
Tjenester Takst inkl. mva Takst Eks mva Vilkår
Kontrolltjenester inkl. tjenestebil 07.00-17.00
Pr time
kr 1400
kr 1120
I henhold til bestilling/avtale
Kontrolltjenester inkl. tjenestebil 17.00-21.00 Pr time kr 2200 kr 1760 I henhold til bestilling/avtale
Kontrolltjenester inkl. tjenestebil 21.00-07.00
+ alle tider lørdager og søndager
Pr time kr 2800 kr 2240 I henhold til bestilling/avtale
Tekniker/ skiltmontør inkl. tjenestebil
Pr time kr 1100
kr 880
I henhold til bestilling/avtale
Mannskap uten bil
Pr time kr 1000
kr 800
I henhold til bestilling/avtale
Kundeservice Pr time kr 1000 kr 800 I henhold til bestilling/avtale
Planlegger (skilt og areal)
Konsulent/ Rådgiver
Pr time kr 1400 kr 1.120 I henhold til bestilling/avtale
Administrative tjenester
Økonomiske tjenester
Pr time kr 1.100 kr 880 I henhold til bestilling/avtale

P-Hus korttidsparkering

Korttids takst Maks døgnsats Mistet billett
Pr time Pr døgn <<gebyr>>
Leüthenhaven P-hus kr 29 kr 240 kr 240
Sentralbadet P-hus kr 29kr 240kr 240
Sentralstasjonen p-anlegg kr 29 kr 240 X
Pirbadet P-hus kr 31 kr 260 X
Brattøra P-hus kr 31 kr 260 kr260
Elgeseter P-hus kr 26 kr 240 X
St Olav P-hus kr 29 kr 240 X
Øya Helsehus kr 29 kr 240 kr 240
Finalebanen P-hus kr 29 kr 240 X
Lerkendal P-hus kr 26 kr 240 kr 240
Statens hus P-hus kr 29 kr 240 X
Solsiden P-hus Første 3 timer: Kr 28,- pr time
Deretter Kr 40 pr time
kr 250 kr 250
Portalen P-hus kr 24 kr 235 kr 235
Torget P-hus kr 29 kr 240X
Trondheimsporten kr 29Maks 2 timer X
Peder Falcks veg 31 kr 15 kr 235 X
Sirkus Shopping To timer gratis, deretter kr 20 pr time kr 240 X
Heimdal VGS kr 26 kl 06.30 - 16.00
kr 21 kl 16.00 - 21.00
kr 240 X

Bobilparkering

KorttidstakstMaks døgnsats
Første time: Kr 52,-
Deretter Kr 26 pr time
kr 260,-
Vinterlagring
kr 2 000,- pr mnd
kr 7 000,- for sesongfor bobiler inntil 7 meter
kr 9 000,- for sesongfor bobiler over 7 meter