Parkeringsløsninger for næringsdrivende

BEDRIFTSAVTALER MED LANGTIDSLEIE

Trenger bedriften din parkering til ansatte, kunder og/eller besøkende? For å møte næringslivets ulike behov for parkering, har vi utviklet flere tjenester og avtaleløsninger tilpasset små og store bedrifter. Ta gjerne kontakt for råd å veiledning rundt bedriftavtaler. Vi har tilgang på langtidsparkering ved flere områder, og setter gjerne opp en avtale basert på dine behov. Ta kontakt med kundesenteret for mer info om bedriftsavtaler.

DAGSPASS SERVICEBIL

Med serviceparkering kan ansatte bestille parkering for firmabiler på alle offentlige avgiftsplasser og boligsoneplasse i Trondheim ved hjelp av SMS. Bilen kan stå i ubegrenset tid den dagen parkeringen bestilles. Bedriften må registrere seg hos oss før tjenesten kan benyttes. Les mer om dagspass for servicebil her.

SMARTPARK FOR BEDRIFT

Med SmartPark bedrift kan firmaets ansatte benytte mobilen til å betale parkering, samtidig som bedriften til enhver tid har oversikt over kostnader og de ansattes parkeringer. Les mer om SmartPark for bedrifter her.

Soneparkering

BOLIGSONEPARKERING FOR NÆRINGSDRIVENDE

Driver du virksomhet i et område med soneparkering, kan det gis parkeringstillatelse også til persontransport for næringsdrivende.
Merk at kjøretøyet må brukes til næringstransport for å få sonekort. Les mer om boligsoner her.

OMSORGSKORT I BOLIGSONER

Driver du med hjemmehjelp eller annet omsorgsarbeid i sonen? Da kan parkeringstillatelse tildeles etter søknad. Merk at behovet skal dokumenteres ved bekreftelse fra lege, sosialkontor, eller helsevesen. Les mer om boligsoner her.

SONER OG PRISER

Velg "boligsoner" i kartet for å finne det aktuelle området, og se prislisten for å finne løsningen som gjelder akkurat deg og din bedrift. Det kan også lønne seg å lese vedtektene og vilkårene for boligsoneparkering dersom du er i tvil på regelverket.