MC Parkering på offentlig p-plass

Det er gratis å parkere på p-plasser skiltet for MC og oversikten ser du i kartet på høyre side.

Ønsker du å benytte vanlig avgiftsbelagt parkeringsplass må du betale ordinær parkeringsavgift. Billetten bør da plasseres i plastlomme/billettholder egnet for motorsykler.


Last ned brosjyre om MC parkering

MC Parkering på privatrettslig p-plass

Regler for parkering på privatrettslig regulerte parkeringsplasser kan variere fra sted til sted og det er derfor viktig å følge anvisningene på skilt. Trondheim Parkering drifter og leier private områder som er privatrettslig regulert og er skiltet med sorte skilt. Andre private parkeringsaktører kan ha andre farger på skiltene.