Reservert parkering for forflytningshemmede

God tilgang på tilrettelagte parkeringsplasser sikrer enklere fremkommelighet og selvstendighet for rullestolbrukere, og andre som har store vanskeligheter med å forflytte seg over avstander. Du kan markere HC i kartet for å få oversikt over hvor du finner plasser tilrettelagt for forflytningshemmede.

En offentlig parkeringsplass for forflytningshemmede er bredere og er gjerne plassert nærmest mulig servicetilbud og inngangspartier. De er godt markert med rullestolsymbolet, og kan kun benyttes av biler med synlig parkeringstillatelse for forflytningshemmede (HC-kort).

Parkeringstillatelse (HC-kort)

Ønsker du å søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede kan du både søke og lese mer om det her.