Elbil på offentlig p-plass

NB! Fra 01.01.17 ble det innført parkeringsavgift for elektriske og hydrogendrevne kjøretøy i Trondheim kommune. Parkeringsavgiften er nå lik som for andre kjøretøy, men bruk av offentlige ladestasjoner vil være inkludert i parkeringsavgiften. Offentlige plasser er skiltet med hvit P på blå bakgrunn. Trondheim Parkering står for utbygging og drifting av offentlige ladestasjoner i Trondheim kommune.

Elbil på privatrettslig p-plass

Regler for parkering på private p-plasser kan variere fra sted til sted og det er derfor viktig å følge anvisningene på skilt. Trondheim Parkering drifter og leier flere private områder som er privatrettslig regulert. Vi kan også tilrettelegge for ladestasjoner på private parkeringsplasser, skoler, borettslag og liknende.

Klikk lenken for info om Elbil-parkering på NTNU.

Elbil i parkeringshus

Parkeringshus er privatrettslig regulert og har andre regler enn offentlige p-plasser. I Trondheim parkerings parkeringshus kan du parkere og betale vanlig parkeringsavgift eller kjøpe abonnement for elbil. Til høyre på siden kan du klikke for å søke om abonnement i p-hus.

Ladeplasser i P-hus

Torget, Portalen, Solsiden og Pirbadet.
Ladepunktene kan benyttes av alle med el-bil

Finalebanen
Ladepunktene er kun for leietakere med strøm-abonnement. Se prisliste

Sentralbadet (Fullt)
Ladepunktene er kun for leietakere med strøm-abonnement. Se prisliste

Leuthenhaven - plan 2
Ladepunkter på Leuthenhaven kan kun benyttes av korttidsparkerende dersom plassene ikke er reservert for leietakere. Reserverte plasser merkes med skilt. Leuthenhaven vil bygges ut med totalt 64 ladepunkter i løpet av 2017.

Hybridbiler

Det er dessverre ikke anledning for hybridbiler å parkere på offentlige ladestasjoner i Trondheim, men dette vil endres i løpet av 2017. De kan heller ikke benytte ladeplasser i P-husene våre, med unntak av Pirbadet P-hus. Det jobbes med utbygging av nye ladestasjoner i 2017, slik at hybridbiler også vil ha mulighet til å benytte offentlige ladestasjoner.