Elbil på offentlig p-plass

NB! Fra 01.01.17 ble det innført parkeringsavgift for elektriske og hydrogendrevne kjøretøy i Trondheim kommune. Parkeringsavgiften er nå lik som for konvensjonelle motorvogner. Bruk av kommunalt eide ladestasjoner vil inngå i parkeringsavgiften.

Elbil på privatrettslig p-plass

Regler for parkering på privatrettslig regulerte parkeringsplasser kan variere fra sted til sted og det er derfor viktig å følge anvisningene på skilt. Trondheim Parkering drifter og leier private områder som er privatrettslig regulert og er skiltet med sorte skilt. Andre private parkeringsaktører kan ha andre farger på skilt.
I løpet av 2017 vil dette endres til å bli hvite skilt med svart tekst på alle privatsrettslige vilkårsplasser.

Klikk lenken for info om Elbil-parkering på NTNU.

Elbil i parkeringshus

Parkeringshus er privatrettslig regulert og har andre regler enn offentlige p-plasser. I Trondheim parkerings parkeringshus kan du parkere og betale vanlig parkeringsavgift eller kjøpe abonnement for elbil. Til høyre på siden kan du klikke for å søke om abonnement i p-hus.

Hybridbiler

Det er desverre ikke anledning for hybridbiler å parkere på offentlige ladestasjoner i Trondheim. De kan heller ikke benytte ladeplasser i P-husene våre, med unntak av Pirbadet P-hus. Det jobbes med utbygging av nye ladestasjoner i 2017, slik at hybridbiler også vil ha mulighet til å benytte offentlige ladestasjoner.