Betalingsalternativer

Mobiltelefon

Trondheim Parkering AS tilbyr parkering via appen SmartPark som er tilpasset for Iphone og Android. Med SmartPark app betaler du enkelt kun for den tiden du parkerer. Det er også mulig å stoppe tiden før den går ut eller forlenge parkeringen hvis du har behov for det.

Mynt

Automaten krever inntasting av kjennemerke ved kjøp av parkeringstid. Automaten tar all gangbar norsk mynt. Parkeringstiden bestemmes av hvor mye som legges på automaten. Når betaling er utført, lagres den elektroniske billetten og kjøpet er gyldig umiddelbart.

Kort

Automaten krever inntasting av kjennemerke ved kjøp av parkeringstid. Kortet settes i kortleser, og parkeringstid velges ved å bruke pluss- og minustegnene på automaten. Når betaling er utført, lagres den elektroniske billetten, og kjøpet er gyldig umiddelbart.

SMS

Du kan også betale parkering med SMS.

Send: TP START <sonenummer> <registreringsnummer> <antall minutter> til 2380.

Eksempel: TP START 7307 VF12345 60

NB! Ingen mellomrom mellom bokstaver og tall i registreringsnummer.

For å stoppe parkering:

Send: TP STOPP

Slik henter du kvittering for SMS betalingen. Les mer

NB! På privatrettslige parkeringsplasser må du følge anvisningene på skiltene.

Vis større kart

Ved feil på parkeringsautomaten

En automatfeil gir ikke alltid rett til fri parkering. Finn om mulig en annen parkeringsautomat. Ved feil på automat ringer du telefonnummeret som står på automaten.