Styresammensetning

Faste medlemmer: Personlige varamedlemmer:
1. Knut Fagerbakke (SV) 1. Silje Salomonsen (SV)
2. Ferhat Güven (AP) 2. Espen Agøy Hegge (KRF)
3. Gunn Kari K Hygen (AP) 3. Julie Hole (AP)
Siv Maren Sandnes (MDG) 4. Vegar Bilsbak (MDG)
5. Inge Bjørnebekk (FrP) 5. Else Måsø (FrP)
6. Mads Leonhardsen (Ansatte rep) 6. Heidi Linge (Ansatte rep)
7. Marit Sofie Vikan (Ansatte rep) 7. Per Helge Fiksdal (Ansatte rep)