Styresammensetning

Faste medlemmer: Personlige varamedlemmer:
1. Knut Fagerbakke (SV) 1. Silje Salomonsen (SV)
2. Ferhat Güven (AP) 2. Espen Agøy Hegge (KRF)
3. Gunn Kari K Hygen (AP) 3. Julie Hole (AP)
Siv Maren Sandnes (MDG) 4. Vegar Bilsbak (MDG)
5. Inge Bjørnebekk (FrP) 5. Else Måsø (FrP)
6. Heidi Linge (Ansatte rep) 6. Janne Slåli (Ansatte rep)
7. Marit Sofie Vikan (Ansatte rep) 7. Per Helge Fiksdal (Ansatte rep)

Møteplan 1. halvår 2019

Dato Tidspunkt
Tirsdag 29. januar kl. 13.00
Fredag 15. februar kl. 13.00
Tirsdag 26. mars kl. 13.00
Tirsdag 30. april kl. 13.00
Møtested: Orkide