Styresammensetning

Faste medlemmer: Personlige varamedlemmer:
1. Knut Fagerbakke (SV) 1. Silje Salomonsen (SV)
2. Ferhat Güven (AP) 2. Espen Agøy Hegge (KRF)
3. Aase Sætran (AP) 3. Julie Hole (AP)
4. Vegar Bilsbak (MDG) 4. Kine Ingebrigtsen Fjørstad (MGD)
5. Elin M Andreassen (FrP) 5. Inge Bjørnebekk (FrP)
6. Mads Leonhardsen (Ansatte rep) 6. Heidi Linge (Ansatte rep)
7. Marit Sofie Vikan (Ansatte rep) 7. Per Helge Fiksdal (Ansatte rep)