Styresammensetning

Faste medlemmer: Personlige varamedlemmer:
1. Knut Fagerbakke (SV) 1. Silje Salomonsen (SV)
2. Ferhat Güven (AP) 2. Espen Agøy Hegge (KRF)
3. Gunn Kari K Hygen (AP) 3. Julie Hole (AP)
Siv Maren Sandnes (MDG) 4. Vegar Bilsbak (MDG)
5. Inge Bjørnebekk (FrP) 5. Else Måsø (FrP)
6. Heidi Linge (Ansatte rep) 6. Janne Slåli (Ansatte rep)
7. Marit Sofie Vikan (Ansatte rep) 7. Per Helge Fiksdal (Ansatte rep)

Møte plan andre halvår 2018

Dato Tidspunkt
Tirsdag 28. august kl. 13.00
Tirsdag 25. september kl. 13.00
Tirsdag 06. november kl. 12.00
Tirsdag 18. desember kl. 13.00
Møtested: Orkide