Trondheim Parkering KF har en bevisst kvalitets- og miljøpolitikk. Vi har etablert kvalitets- og miljøstyringssystem som tilfredsstiller sertifisering i henhold til Kvalitetsstandarden ISO 9001:2008 og Miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifisering for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. For oss betyr Miljøfyrtårn at vi tar miljøansvar i praksis, for en mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø.


Vi har vært et Miljøfyrtårn siden 2010 og vi utfordrer våre samarbeidspartnere til å bli et Miljøfyrtårn. Les mer om Miljøfyrtårn